Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Rast kvartalne dobiti ASA Osiguranja

ASA OSIGURANJE kao članica ASA grupacije zabilježilo je blagi rast dobiti u prvom kvartalu 2011. Prema preliminarnim podacima nadležne Agencije za nadzor, ASA OSIGURANJE je ostvareno tržišno učešće osiguranja iznosi 3,53%, dok je prošle godine u isto vrijeme to učešće iznosilo 3,49%. Policirana premija iznosi 2.507.083,53 KM, što predstavlja povećanje od 6% u odnosu na isti period protekle godine.

„Za nas su ovi podaci ohrabrujući, jer uprkos teškoj situaciji i recesiji nastavljamo poslovanje sa tendencijom poboljšanja“, kaže Nedim Gavranović, direktor ASA OSIGURANJA, te dodaje kako rade na pružanju što kvalitetnijih i inovativnijih usluga klijentima. „Cilj nam je ispunjavanje svih obaveza u ugovorenim rokovima, kako prema osiguranicima, tako i prema ostalim poslovnim partnerima. Želimo biti prepoznati po kvaliteti i profesionalnosti“, dodaje Gavranović.

ASA OSIGURANJE, kao jedna od najmlađih osiguravajućih kuća u BiH, počela je rad sa timom od pet ljudi u oktobru 2007. godine. Dosadašnji period poslovanja  obilježen je brzim razvojem prodajne mreže i ostvarivanjem premijskog prihoda, ali isto tako i sistematičnim razvojem svih službi neophodnih za kvalitetan rad osiguravajućeg društva. Razvijanje novih usluga je kontinuirano, što uključuje i elektronski pristup klijenta svom računu. Danas ovo osiguravajuće društvo ima 81 zaposlenika, šest podružnica, 25 kancalarija i oko 17 zastupničkih prodajnih mjesta.

„Aktivno radimo na razvijanju novih usluga koje bi trebalo da omoguće našim klijentima elektronski pristup svom „računu“ kod nas da bi znali koliko imaju polica, koje vrste, koliko je šta plaćeno odnosno koliko duguju, kada treba da plate, stanje obrade njihovih odštetnih zahtjeva i slično. Ovaj vid usluge bi trebao da zaživi krajem ove godine. Kompjuterski program koji koristimo je specijaliziran za potrebe osiguravajuće djelatnosti, neživotnog i životnog osiguranja“, kaže Gavranović ističući posvećenost zadovoljavanju potreba kupaca.

„U cilju pružanja što kvalitetnijih i inovativnijih usluga našim klijentima, planovi za ovu godinu, pored aktivnog rada na rastu premije i povećanju tržišnog učešća, se odnose i na poboljšanje internih procesa kao i kontinuiranoj edukaciji zaposlenika koja se sprovodi unutar i van kuće“, ističe Gavranović.

Ova kompanija značajno podržava edukaciju zaposlenika stipendiranjem dodiplomskih i postdiplomskih studija kao i raznnih seminara. Sve ove investicije u ljudske resurse se vraćaju kroz dobar rad i rezultate.