Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Šumarija Visoko ipak muti izvorište Krečane

S obzirom da je na Vašem sajtu dana 29.04.2011. godine objavljen članak Šumska uprava nije krivac zamućivanja izvorišta Krečane u kojem g. Ragib Vranac, rukovodilac Šumarije Visoko, reaguje na moje istupanje na 29. sjednici Općinskog vijeća, a vezano za problematiku zamućivanja vode na pomenutom izvorištu, smatram se dužnim i odgovornim da svima onima koji su pročitali pomenuti članak dam i neka dodatna pojašnjenja.

Kao općinski vijećnik dužan sam poštovati zakone države BiH, Federacije BiH, Zeničko-dobojskog kantona, Statut općine Visoko i govoriti istinu. Za sve navedeno sam prilikom preuzimanja mandata vijećnika položio i zakletvu.

Odgovorno tvrdim da je kompletna izjava g. Vranca krajnje neozbiljna, tendenciozna i da počiva na insinuacijama i pretpostavkama tipa „možda“, „trebalo bi“, „prema mojim saznanjima“ itd.

Kantonalna inspekcija za šumarstvo i vodoprivredu je 29.04.2011. godine obilaskom terena utvrdila da je zamućivanje izvora uzrokovano eksploatacijom drveta, te će Šumariji Visoko izdati nalog za poduzimanje hitnih i neodložnih mjera na otklanjanju nedostataka. Napominjem da sam bio prisutan prilikom izlaska inspekcije na lice mjesta.

Bez namjere da se pravdam g. Vrancu, iznijet ću samo nekoliko relevantnih činjenica i potkrijepiti ih materijalnim dokazima:

– Vodovod Krečane posjeduje odobrenje za građenje izdato od nadležne općinske službe.

– Vodovod Krečane posjeduje Izvještaj o hidrogeološkim istraživanjima i ispitivanjima izvorišta Krečane – Kondžilo za potrebe vodosnabdijevanja MZ Radovlje, općina Visoko, iz decembra 2002.  godine izrađenog od strane Društva za geološko istraživanje, projektovanje i inžinjering „Geohigra“ d.o.o. Sarajevo.

– Izvorište vodovoda Krečane je u skladu sa Zakonom zaštićeno u tri zone.

– Na vodovodu Krečane trenutno je ugrađeno 470  vodomjera, što pomnoženo sa prosječno četiri člana porodice iznosi 1880 građana sa napomenom da još uvijek teče proces priljučivanja novih korisnika.

– Voda iz vodovoda Krečane je hemijski i bakteriološki zdrava za piće i redovno se kontroliše njena ispravnost.

Suština istupa g. Vranca, međutim, ima sasvim drugu pozadinu.

Razumljivo je da g. Vranac na svaki način, čak i ne birajući sredstva želi zaštititi interese preduzeća čiji je rukovodilac. Razumljivo je i to da želi poslovati uspješno i ostvarivati dobit. Svi to svakako želimo. Međutim, ne može se sve to uvijek i realizovati na način na koji to mi želimo.

Što prije g. Vranac shvati da se sa izvorišta Krečane pitkom vodom snabdijeva skoro 2000 stanovnika koji i dalje žele piti tu vodu i da je pitka voda prioritet svih prioriteta i da tu nema, niti može biti kompromisa ni dileme, i što prije shvati da vodovod Krečane nije njegova niti ičija babovina to će mnogo bolje i kvalitetnije u budućnosti sarađivati sa lokalnim stanovništvom.

Čitaoci trebaju znati da se sjeća drvne mase u Kondžilu kontinuirano obavlja više od 50 godina i da u šumskom gazdinstvu Kondžilo i nije sve onako sjajno kako se želi prikazati.

G. Vranac zna da bi njegovo preduzeće balvane iz Kondžila danas, možda,  prevozilo helikopterom da građani MZ Radovlje nisu uložili sebe, svoja sredstva, zemljište i novac da izgrade solidnu saobraćajnicu kojom i danas njegovo preduzeće prevozi  balvane, kao i da je učešće njegovog preduzeća u svemu ovome i više nego minorno.

Zašto g. Vranac ne želi raspravljati i dikutovati na temu uništenog ili u najmanju ruku vrlo poremećonog eko sistema u Kondžilu?

Zašto ne želi govoriti govoriti o tome da je u Kondžilu zasađeno na desetke hiljada sadnica crnogorične šume kojoj tamo uopće nije mjesto?

Zašto ne želi razgovarati na temu da se sjeća drvne mase koja je problem u ovom slučaju obavlja u III vodozaštitnom pojasu i da je prije poduzimanja bilo kakvih aktivnosti trebalo obaviti konsultacije sa MZ?

Zašto ne želi razgovarati i o drugim problemima prouzrokovanim neodgovornim gazdovanjem?

Vjerovatno će se u najskorije vrijeme zbog vrlo loše komunikacije Šumarije Visoko sa MZ Radovlje morati aktualitizirati mnogi identifikovani problemi u  Šumskom gazdinstvu Kondžilo.

Može g. Vranac govoriti kome hoće i šta hoće, ali ovdje je sve jasno kao dan. Također, treba znati da je Halim Dervišević vijećnik svih građana općine Visoko i da ima mandat kazati što misli da je ispravno i da je odgovoran građanima za sve izrečeno ili urađeno. Dakle,  spreman sam odgovarati za ono što sam kazao za govornicom i napisao u ovom tekstu.

U tom smislu pozivam novinare i sve druge zainteresirane da obiđu pomenuti lokalitet i na licu mjesta se uvjere u suštinu problematike.