Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Od “krivih navoda” do uvreda inteligencije

Na inicijativu vijećnika početna cijena kojom će se prodavati zemljište na kojem se nalazi zgrada starog obdaništa bit će milion KM. Vijećnici su se žalili na iznos od oko 826 000 KM, jer smatraju da prostor vijedi više. Prijedlog nove cifre je usvojen, a  prije raspisivanja konkursa mišljenje će dati i općinska pravobraniteljica Melina Hodžić -Travančić – rečeno je na današnjoj 29. sjednici Općinskog vijeća.

Jasmin Dlakić  položio je zakletvu čime je zvanično postao vijećnik u Općinskom vijeću Visoko iz reda ASDA. On je zauzeo mjesto dosadašnjeg vijećnika Admina Mostića kojem je CIK oduzeo mandat.

Na današnjoj sjednici OV Visoko vijećnici su postavili više pitanja, među kojima je inicijativa vijećnika Emira Uzunalića za izradu saobraćajnog projekta  na području Visokog s ciljem uređivanja saobraćajnih znakova. Vijećnik Halim Dervišević informisao je vijećnike da zbog eksploatacije drvne mase više od 3000 domaćinstava koji se napajaju sa vodovoda Krečane – nemaju vode u slavinama. O eksploataciji drveta i dozvolama za ovaj posao Dervišević je pitanje uputio Šumskom privrednom društvu u Zenici, te zatražio stav općinskih nadležnih službi i inspekcija. Novoimenovani vijećnik Jasmin Dlakić uputio je inicijativu da se pristupi izmjeni regulacije saobraćaja na lokacijama: naplatne kućice, kod benzinske pumpe i autobuske stanice. On traži da se na navedenim raskrsnicama uradi kružni tok saobraćaja koji je najbolja alternativa trenutno postavljenim semaforima.

Dosta polemike izazvala je molba vlasnika “Dario Inžinjering” d.o.o Visoko koji se obratio općinskom načelniku  da se izmjeni tačka 4 Ugovora, a  koja se odnosi na vanjsko uređenje oko njegovog poslovnog objekta (prilazni plato), te da mu se u skladu sa Odlukom o komunalnom redu dozvoli postavljanje ljetne bašte kao i izvođenje radova na predmetnom lokalitetu (zamjena oštećenih i uništenih ploča, rekonstrukcija limene nadstrešnice na ulazu u poslovni prostor u suterenu, sa izgradnjom dva poslovan prostora u skladu sa Zakonom o građenju).  Postavljena su pitanja koliko Općina ima prihoda od izdavanja svojih površina, te pitanje zašto do sada ovaj korisnik nije plaćao naknadu. Nakon dosta rasprave koja je povremeno izlazila iz okvira traženog zahtjeva i problematike koja se njime obrađuje, odobrena je izmjena spornog dijela Ugovora.

Vijećnici su prihvatili Izvještaj o radu JKP Gradska groblja Visoko, a  nakon duže rasprave i Izvještaj o radu JKP Visočica Visoko. Iako se rasprava na momente prenosila i na neke stavke koje nisu predmetom Izvještaja, ocjenjeno je da Visočica adekvatno obavlja svoje nadležnosti.

Polemika se vodila i oko imenovanja Nadzornog odbora ovog preduzeća. Nakon dvije pauze i višesatne diskusije  OV Visoko usvojilo je Izvještaj  o radu JKP Visočica i Izvještaj o radu Nadzornog odbora. Vijeće je usvojilo  preporuku koju je dao ured obdusmana BiH i da se u skladu sa zakonom izvrši imenovanje članova NO preduzeća, uz preporuku da se poboljša korespondencija između načelnika i njegovih službi i uprave JKP Visočica Visoko.

Direktor JP Veterinarska stanica  Ahmet Kurspahić upoznao je vijećnike i javnost o aktivnostima koje mladi tim ove ustanove poduzima na zbrinjavanju i rješavanju problema pasa lutalica. Već nekoliko sedmica u Donjem Moštru radi tim  na kastraciji i zbrinjavanju operativno tretiranih pasa. Kako je istakao Kurspahić do sada je kastrirano oko 60 pasa, što bi trebalo spriječiti razmnožavanje i smanjenje broja za oko 3000 pasa u toku godine dana. Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu ovog javnog preduzeća. Iako je bilo polemike oko stručne spreme, kvaliteta i poslovanja RTV Visoko, vijećnici su usvojili njihov Izvještaj o radu, prihvatajući i obrazloženja koja im je dala aktuelna direktorica ovog preduzeća Advija Mutap, ističući kako bi ovo preduzeće imalo pozitivno poslovanje da su zanemarene njihove zaostale plaće i doprinosi, ali da ona smatra kako to nije rješenje i da radnici moraju ostvariti svoja prava.

Vijećnici nisu podržali prijedlog načelnika da se prostor JP Aerodrom Visoko ustupi na korištenje Aeroklubu “Izet Kurtalić”, a  Izvještaj ovog preduzeća i dalje ne sadrži nikakve detaljne informacije, jer ni tokom prošle godine nisu zabilježene  ikakve aktivnosti.

Usvojen je Izvještaj o poslovanju u 2010.g. Društva Visokogas Visoko, a tokom razmatranja stava Ministarstva za privredu ZDK o pitanju privatizacije Visokogas d.o.o. Visoko, vijećnici su izrazili stav da u eventualnom slučaju u kojem bi moglo doći do raskida saradnje između Visokogasa i Agencije za privatizaciju ZDK – Općina neće preuzimati nikakve obaveze.