Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Monografija Visokog i okoline drugi dio – Osmanski period

Na jesen sljedeće godine drugi dio Monografije Visokog i okoine – Osmanski period ugledat će svjetlo dana – potvrđeno je na današnjem potpisivanju ugovora sa autorima koji će raditi na izradi ovog naučnog djela. Potpisivanje je obavljeno u zgradi Općine Visoko, a prisustvovali su autori i predstavnici Općinskog odbora u ovom projektu na čelu na načelnikom općine Munibom Alibegovićem.

Monografija će biti sačinjena iz više cjelina: historija, kulturna historija, arhitektura i kultura življenja. Rukovoditeljica tima autora je dr. Lejla Gazić koja će sarađivati sa autorima monografije u više oblasti. Na projektu su angažovani dr. Aladin Husić, naučni saradnik Orijentalnog instituta u Sarajevu, oblast kulturne historije (obrazovni sistem, natpisi, epigrafika, alhamijado literatura) obradit će Adnan Kadrić, kulturu življenja obrađivat će Svjetlana Bajić, kustosica i to u segmentu gradskih narodnih nošnji svih konfesija, a kulturu stanovanja – Marica Filipović. Običaji, predanja iz grada i sela, historijat visočkih porodica povjeren je direktoru Zavičajnog muzeja u Visokom Senadu J. Hodoviću. Zanimljivu oblast arhitekture sakralnih i porodičnih objekata, te spomenika svih konfesija u Monografiji Visokog i okoline u drugom dijelu obrađivat će prof. Ibrahim Krzović.

„Koncept je vrlo ozbiljno pripremljen i obuhvata sve važne sadržaje koji će biti predmetom istraživanja rada i obrade. Visoko će dobiti jednu ozbiljnu naučnu publikaciju od izuzetne važnosti i za nauku, kulturu i historiju ovog kraja. Vrijednost je iskazana i u prvoj knjizi, u našem svijetu i širem prostoru BiH i kao reprezent ovog prostora i kao reprezent ove kuće, i mislim da će osvijetliti vrijeme od nekih 400 godina prošlosti Visokog i okoline uz podatke o prostoru, društvu, pokazateljima razvoja, pozicije Visokog kao sjedišta Visočke nahije“ – naglasio je prof. Krzović, izražavajući zadovoljstvo spremnošću sadašnjih predstavnika vlasti u Visokom koji vrlo organizovano i smjelo rade na pripremi druge Monografije Visokog i okoline.

Osmanski period koji će se obrađivati u drugoj monografiji obuhvata više stotina godina razvoja visočkog kraja. Život iz tog perioda  obuhvatit  će više značajnih oblasti.

„Naučnoj javnosti će predstaviti na odgovarajući temeljito naučno  potkrijepljen način sve ono što obuhvata ovaj period osmanske uprave ovog područja, pri čemu će autori koji su na moje veliko zadovoljstvo prihvatili da rade dijelove ovog projekta,  na osnovu isključivo originalne naučne građe, dati najbolje moguće rezultate koji  će osvijetliti naučnim pristupom  jedan dugi period opće historije  Visokog i okoline“ – pojasnila je novinarima dr. Lejla Gazić, rukovoditeljica projekta visočke monografije koja će zajedno sa odabranim autorima do marta naredne godine raditi na pisanju dijelova monografije.

Kako je istakao načelnik Općine Visoko Munib Alibegović tokom naredne godine trebalo bi se ući i u treći dio projekta, Visoko i okolina u periodu Austougarske pa do današnjih dana.

„Vjerujem da ćemo sa ovim timom autora ostati na visokom nivou naučnog pristupa, kao što je to bilo i sa prvim dijelom. Ne trebamo je doživljavati kao nešto što treba komercijalizirati, već nešto što je naš projekat, a  trebao bi dobiti i podršku javnosti.” –izjavio je Alibegović ističući da finansijska konstrukcija ovog projeta, bez štampanja, iznosi 18.000 KM.

{joomplucat:77 limit=9|columns=3}