Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Kvalitet zraka: Breza ili Visoko?

Podsjetimo se na svojevremenu izjavu tadašnjeg nadležnog ministarstva: „Rezultati mjerenja zagađenosti zraka na području Općine Visoko su izvanredni. Općina  Visoko ima veoma kvalitetan zrak, skoro u vrijednostima planinskog zraka, osim ovih mirisa iz Preventa – koje ova stanica ne može ocijeniti. Prema mjerenju mobilne mjerne stanice koja je na lokalitetu Visokog postavljena od 07. maja 2010.g. sve zabilježene vrijednosti su u granicama normalnih“.

U zbirnoj tabeli dolje predstavljeni su rezultati statističke analize podataka koncentracije sumpor-dioksida koje je zabilježila mobilna mjerna stanica na području Općine Breza u 2011. godini. U desnoj koloni vidljive su prosječne vrijednosti u pojedinim danima u vremenskom periodu od mjesec dana, a na dnu kolone izračunata je prosječna vrijednost u toku mjeseca. Prema Pravilniku o graničnim vrijednostima kvaliteta zraka odnosno Zakonu o zaštiti zraka «Službene novine Federacije BiH», broj: 33/03 granična prosječna vrijednost SO2 u cilju zaštite ekosistema je 20 μg/m3 dok je granična prosječna vrijednost SO2 u cilju zaštite zdravlja ljudi 90 μg/m3. Ako se izračunata vrijednost uporedi sa vrijednošću prosječne mjesečne koncentracije sumpor-dioksida u Visokom, za isti period prošle godine a koja je iznosila 40,140 μg/m3 onda je vidljivo da je ona viša za 2,01 μg/m3. Prema tome, neosnovana je tvrdnja „Multiteh Inžinjeringa“ iz Zenice, koji u svojoj Studiji procjene uticaja na okoliš zastupa teoriju da u Visokom ne postoje značajni lokalni izvori zagađenja zraka, te da je ono uglavnom rezultat zagađenja koje dolazi iz susjednih Općina, kakva jedna je i Općina Breza. Još nešto je vrlo primjetno. Raspon variranja vrijednosti sumpor-dioksida od najniže do najviše vrijednosti u posmatranom periodu:

 

Breza – min: 17,44 μg/m3

Breza – max: 68,13 μg/m3

Visoko – min: 4,76 μg/m3

Visoko – max: 148,93 μg/m3

Tabela 1. Dnevne i mjesečna prosječna vrijednost koncentracije sumpor-dioksida na području Općine Breza u vremenskom periodu od 21.3.2011. do 20.4.2011. godine

Datum

Prosječna vrijednost SO2 po danima izražena u mikrogramima po metru kubnom (μg/m3)

21.3.2011.

33,43

22.3.2011.

41,14

23.3.2011.

64,64

24.3.2011.

55,45

25.3.2011.

45,24

26.3.2011.

50,37

27.3.2011.

41,10

28.3.2011.

44,01

29.3.2011.

39,43

30.3.2011.

31,78

31.3.2011.

48,13

1.4.2011.

53,98

2.4.2011.

31,01

3.4.2011.

43,63

4.4.2011.

31,39

5.4.2011.

25,98

6.4.2011.

25,57

7.4.2011.

33,45

8.4.2011.

23,78

9.4.2011.

20,25

10.4.2011.

17,44

11.4.2011.

17,70

12.4.2011.

33,38

13.4.2011.

45,14

14.4.2011.

68,13

15.4.2011.

32,14

16.4.2011.

26,60

17.4.2011.

42,23

18.4.2011.

35,44

19.4.2011.

39,58

20.4.2011.

40,37

Prosječna vrijednost SO2 u periodu od 30 dana izražena u mikrogramima po metru kubnom (μg/m3)

38,13