Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ko je aktivan, a ko ne u OV Visoko?

Pred sjednicu OV Visoko, koja će biti održana u četvrtak, malo ćemo “baciti” pogled na aktivnost vijećnika u prošloj, 2010. godini, kada je održano ukupno 11 sjednica Opštinskog vijeća. Može se primjetiti da je određeni broj vijećnika bio izuzetno aktivan, dok ima i onih kojih su bili samo posmatrači. U svakom slučaju, sjednicama je prisustvovalo ukupno 29 vijećnika, od kojih su neki u međuvremenu napustili OV, a bivši je predsjedavajući Mijo Mateša preminuo prošle godine. Na svih 11 sjednica prisustvovalo je ukupno 13 vijećnika, dok je Jasmina Zubić učestvovala na 10, nakon čega joj je prestao mandat u OV Visoko. Kada je u pitanju učešće na sjednicama (dakle učešće u diskusijama, raspravama i sl.) najaktivniji su bili Halim Dervišević, Halim Pihljak i Mehemed Zukić, kao i Jasmina Zubić, koji su se javljali i učestvovali u radu na svakoj sjednici.

Na početku svake sjednice vijećnici imaju pravo na svoja pitanja i vijećničke inicijative, a najviše ih je podnijela Jasmina Zubić, ukupno 12, dok je 11 podnio dr. Senad Karavdić. Osam pitanja, odnosno inicijativa uputio je Halim Dervišević, a jednu manje aktuelni predsjedavajući Dalibor Tomičić, kao i Mirzet Hindija i Halim Mostić. Ima i onih koji nisu uputili niti jedno pitanje ni inicijativu, a to su Faruk Salčinović, Mehmed Smajlović, Hasib Mušinbegović, Mirsad Muratović i Ajhan Akova.

Kada je odsutnost sa sjednice u pitanju, najviše odsustva je imala aktuelna ministrica Amra Babić, koja četiri puta nije bila prisutna (sva četiri puta opravdano). Zanimljivo je vidjeti i ko to od vijećnika uglavnom “sjedi” na sjednicama, odnosno ne učestvuje u diskusijama i raspravama, pa je tako Sakib Mostić “apsolutni rekorder” po tom piranju, jer niti na jednoj od 11 sjednica nije se javio za riječ u raspravama (osim što je uputio 4 vijećnička pitanja). Ni Ajhan Akova se nije javio niti jednom, s tim da je on bio prisutan na samo 3 sjednice u 2010. godini. Jedno aktivno učešće je imao Predrag Mitrović, kao i Amila Hodžić (na dvije sjednice), dok su po dva puta “riječ imali” Admin Mostić i Mehmed Smajlović.

Sve ovo su podaci iz zvaničnog Izvještaja o realizaciji Programa rada Opštinskog vijeća Visoko za 2010. godinu.