Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o socijalnom zakonodavstvu u ZDK

U sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona danas je održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, koju je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, u saradnji sa Društvom socijalnih radnika, provelo u svim općinama ZDK.

U raspravi su učestvovali i direktori centara za socijalni rad iz svih općina ZDK, predstavnici domova zdravlja i centara za mentalno zdravlje sa ovog područja, te vladine institucije i nevladine organizacije, koje se bave problematikom socijalne zaštite.

Predsjednik Društva socijalnih radnika, Sead Brljevac, smatra da se kod donošenja kantonalnog zakona trebaju imati u vidu izmjene, do sada uvedene i one koje su planirane, u federalno socijalno zakonodavstvo. Direktorica Centra za socijalni rad u Zenici, Nurka Babović, zatražila je da se u pravo na socijalnu zaštitu uvedu žene žrtve nasilja.

Ministar za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi ZDK Mirko Trifunović ovom prilikom je istakao da će budući kantonalni Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica s djecom, morati biti prije svega realan i provodiv s obzirom na raspoloživa finansijska sredstva, najavljujući uvođenje određenih kategorija stanovništva, u prava na socijalnu zaštitu.

U kantonalnom budžetu za 2011. ovo ministarstvo ima na raspolaganju 25 miliona KM, što je za 12 posto više u odnosu na prethodnu godinu.