Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

FOTO: Početna cijena za jednu od najatraktivnijih lokacija u Visokom 836.320,00KM

Na narednoj sjednici OV Visoko koja je zakazana za četvrtak, 28.04.2011.godine, bit će razmatrani Prijedlozi akata iz imovinsko-pravne oblasti. Pod tačkom 1 je Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta, a to je svima nam poznato nekadašnje “Obdanište Prijeko”, koje je već godinama na meti raznih građevinara kao jedna od najatraktivnijih lokacija za građenje u Visokom. Općinsko vijeće Visoko donijelo je ODLUKU o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta. Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način dodjele gradskog građevinskog zemljišta na korištenje radi građenja na kojem općina Visoko ima pravo raspolaganja udio 1/1, označenog kao k.č. 3567 zvano “Prijeko” gradilište, površine 3914 m2, upisano u zk.ul. 6939 KO Visoko.

Neizgrađeno građevinsko zemljište dodjeljuje se u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta, pri čemu jedan dio prizemlja obavezno zadržava namjenu za predškolsko obrazovanje. Površina markice budućeg objekta iznosi od 2.000 m2 do 2.400 m2, odnosno gabarit može biti maksimalno 50X50 metara. Spratnost objekta maksimalno Su+P+3, a kota sljemena 12 metara.

Početna cijena za dodijeljeno građevinsko zemljište iznosi 836.320 KM. Učesnici javnog konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta dužni su najkasnije do dana otvaranja ponuda uplatiti avans u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene zemljišta na račun budžeta Općine Visoko, broj 1990470004194231, vrsta prihoda 722 439.

Danas smo posjetili nekadašnje obdanište i napravili foto priču. Nadamo se da će neki ozbiljni ulagač konačno u gradu Visokom izgraditi arhitektonski lijepo osmišljenu zgradu sa sadržajem za djecu kakav danas nemamo u Visokom.