Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zahtjev Kantonu da riješi diletaciju na mostu

Vršeći poslove redovnog nadzora stanja cesta i ulica na području općine Visoko, a posebno imajući u vidu primjedbe velikog broja građana i predstavnika mjesnih zajednica koje su nam dostavljene, u dijelu koji se odnosi na regionalne ceste obavještavamo Vas sljedeće:

Na samom ulazu u grad Visoko (gradska petlja) na mostu duže od godinu dana nije u funkciji dilatacija koja, osim što ugrožava veoma gust saobraćaj na ulazu u Visoko, stvara i veoma jaku buku koja se u posljednje vrijeme čuje i u susjednom dijelu grada Novo Naselje. Takođe, na ovoj dionici, a i svim ostalim regionalnim saobraćajnicama u samom gradu postoji veliki broj udarnih rupa odnosno nedostaje vertikalna i horizontalna saobraćajna signalizacija te je potrebno izvršiti hitnu sanaciju oštećenog kolovoza odnosno postaviti saobraćajne znakove koji nedostaju.
Osim navedenog, zabilježeno je i postavljanje reklamnog znaka u cestovnom pojasu (između novog mosta “Podvanj” i naplatnih kućica).
Upoznati smo da Direkcija za ceste Ze-do kantona nema građevinske i saobraćajne projekte za regionalne ceste i da nije proveden tender za izbor izvođača koji će održavati regionalne ceste, ali ipak smatramo da ste obavezni da poduzmete mjere u skladu sa članovima 102. i 103. Zakona o cestama Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 12/10 i 16/10) i naložite hitno otklanjanje nedostataka, kako ne bi došlo do težih prometnih nezgoda, a sve u cilju poboljšanja sigurnosti (bar minimalne) na regionalnim cestama za koje je nadležna Direkcija za ceste Ze-do kantona.
Posebno bismo cijenili kada biste Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu stanja regionalnih cesta (posebno lokacija koje smo naveli u ovom dopisu) i Rješenje kojim nalažete hitno otklanjanje nedostataka na regionalnim cestama koje ugrožavaju sigurnost prometa na njima dostavili i u Općinu Visoko kako bismo bili upoznati o mjerama koje ste poduzeli.

U prilogu Vam dostavljamo dopise Općine Visoko, mjesnih zajednica i građana koje se odnose na stanje regionalnih cesta na području općine Visoko, a koje smo dostavljali nadležnoj Direkciji.

PRILOG:

1. Dopis Općine Visoko od 30.09.2010. godine
2. Dopis Općine Visoko od 29.03.2011. godine
3. Dopis Savjeta Mjesne zajednice Stari Grad od 31.03.2011. godine
4. Dopis Savjeta Mjesne zajednice Rosulje
5. Dopis Savjeta Mjesne zajednice Dobrinje
6. Dopis Savjeta Mjesne zajednice Buci