Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ako se penzije ne povećaju izlazimo na proteste u maju mjesecu

Sastanak Glavnog odbora Stranke penzionera/umirovljenika BiH održan je 18.04.2001.g. u Visokom.

Ova politička opcija nije nakon općih izbora ostvarila željene rezultate. To je bio jedan od razloga da se počne više raditi na obnovi strukture stranke na svim nivoima i da se počnu pripreme za nove aktivnosti kako bi se vratilo povjerenje i članstvu i penzionerima/umirovljenicima.

Tako se u Visokom razmatrao Izvještaj o radu organa stranke, kao najvažniji segment – što je potvrdio i Mehmed Nurkanović predsjednik Stranke penzionera/umirovljenika BiH.

„Mi smo činili napore kad su u pitanju predsjedništvo, Glavni odbor, Nadzorni odbor da se provedu određeni programski zadaci i prvo je vezano za reforme koje bi trebalo učiniti na prostoru BiH kako bi ubrzanije krenuli s euroatlanskim integracijama“ – ističe predsjednik Stranke penzionera/umirovljenika BiH.

Nurkanović je istakao i izuzetno težak položaj penzionera u FBiH, koji primaju minimalne penzije, oko 40%  od visine plaće u FBIH. Penzioneri nisu zadovoljni posebno u segmentu zdravstvene zaštite, cijena namirnica i lijekova.

„Ako ne dođe do povećanja penzija od 5% kao smo se bili i dogovorili sa predstavnicima PIO, ići će se na proteste u mjesecu maju i mi ćemo Udruženju penzionera dati punu podršku“.

Potpisani Sporazum o saradnji Stranke penzionera i Udruženja penzionera je, kako ističe Nurkanović, najsvjetlija tačka  u njihovom radu. Nadaju se da će ovaj sporazum polučiti bolje rezultate na narednim izborima.

„ Mi ne možemo slijepo posmatrati ovo što se dešava u državi, moramo dati svoj doprinos, jer mi smo ti koji su dali puno za razvoj BiH.“ –ističe na kraju izjave za Visoko.co.ba Mehmed Nurkanović, predsjednik Stranke penzionera/umirovljenika BiH.