Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Zelena trava doma mog

Uglavnom svima nama je  poznato da su vanzemaljci  sofisticirani neljudski entiteti. Njihova tehnološka superiornost je zadnja važna prednost. Bitnija je njihova dimenzionalna superiornost. Prirodno stanje egzistencije vanzemaljaca prevazilazi ograničenosti vremena/prostora. Kako je naša egzistencija limitirana linearnim vremenom, vanzemaljci mogu vidjeti i manipulirati naše prošle, sadašnje i buduće mogućnosti istovremeno.

Nevjerovatan događaj desio se u tri sata i sedam minuta, ove aprilske noći. Stanovnica zgrade u blizini pomoćnog igrališta, prvo je primjetila svjetleći objekat u obliku diska, koji lebdi iznad ovog fudbalskog  terena na visini oko tristo metara, zatim  je jasno vidjela kako njegov vanjski rub svjetli u više boja i okreće se. Prilikom kretanja objekat je ispuštao razne zvukove koji su najviše odgovarali “šištanju”. Kako se više približavao samom terenu ti zvukovi su postajali sve izražajniji, a i svjetlost se prilikom samog ateriranja intezivirala. Mlada žena koja je često znala sa svoga balkona pogledati sa zadovoljstvom utakmice na tom pomoćnom igralištu, sa velikom dozom straha  uzela je telefon i istog momenta shvatila da  telefonski aparat nema signala. Isti rezultat je bio sa mobitelom.

Kako je mladoj dami  preostalo da sa velikim strahom, ali i ništa manjim interesovanjem nastavi promatrati ova noćna dešavanja na pomoćnom terenu, vidjela je NLO u obliku svemirskog broda, koji se spustio sa neba baš na to neravno igralište. Jaka svjetlost iz NLO-a obasjala je tako da se vidjela i rijetka trava igrališta, svježe okrečena fasada svlačionice i sve rupe na ostacima zahrđale ograde.

No, tu svjedočenje ne završava. Svjedokinja primjećuje da iz okruglog  NLO u obliku svjetlećeg  tanjira se pojavljuje zelena masa u velikim količinama,  koja prekriva fudbalsko igalište istovremeno ravnajući sve neravnine na samom terenu. Ovaj fenomen je trajao brzo i kratko, svjetleći brod se podigao i nestao na zvijezdanom nebu.

S obzirom na ovu vrstu incidenta, te da se neko usudio to sve uraditi, pa bili to i vanzemaljci, očekuju se reakcije od visočke javnosti, posebno od manjih ili većih udruženja koji godinama koriste prostor oko igrališta u noćnim satima.