Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

O Zakonu o sportu

U četvrtak, 28. aprila ove godine, sa početkom u 10 sati, u Velikoj sali Opštine Visoko biće održana još jedna javna rasprava. Naime, u skladu sa Zaključkom Skupštine ZDK koji se odnosi na obavljanje Javne rasprave o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK je donijelo Plan javne rasprave po opštinema. Tekst Nacrta Zakona može se pogledati na web stranici ZDK www.zdk.ba i u Službi za društvene djelatnosti, boračko-invalidsku zaštitu i raseljena lica.