Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saradnja Udruženja “Damar omladine” i Doma zdravlja

Udruženje “Damar omladine” iz Visokog organizuje zajednički projekat sa Javnom ustanovom Dom zdravlja sa poliklinikom Visoko pod nazivom “Maksimiziranje pokrivanja efektivne prevencije HIV-a i njege među populacijom u najvećem riziku”. Cilj projekta je upoznavanje, edukcija i animiranje o zaštiti zdravlja sa osvrtom na seksualno i reproduktivno zdravlje. U pitanju je projekat prvenstveno vezan za omladinu od 14 do 25 godina, te je u Javnoj ustanovi Dom zdravlja sa poliklinkom u Visokom formiran i tim koji će raditi dva puta sedmično i biti na raspolaganju svim zaniteresovanim.
“Prvi put u Visokom će se formirati i tzv. vršnjački edukatori, za koje će se organizovati treninzi u maju mjesecu, nakon čega će ti edukatori, učenici osnovnih i srednjih škola iz Visokog, vršiti edukaciju u svojim školama.” – rekao je Edin Islamović, član UO “Damar omladine” i koordinator projekta.