Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još se čeka uvođenje prava na tuđu njegu za starije od 65 godina

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom, održana je danas u velikoj sali zgrade Općine Visoko.

Zeničko – dobojski kanton je treći kanton u FBiH koji uvodi pravo na tuđu njegu i pomoć od strane drugog lica za osobe starije od 65 godina, i to pravo im je utvrđeno na osnovu nalaza i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje, odnosno to pravo će im biti omogućeno u narednom periodu – pojasnila je za Visoko.co.ba Dijana Dedić, sekretar Ministarstva za rad socijalnu politiku i izbjeglice ZDK.

„Na dosadašnjim raspravama uglavnom su ljudi podržali korak naprijed ka poboljšanju standarda najugroženijih kategorija osoba  lica sa invaliditetom, a  ono  s čim nisu u potpunosti zadovoljni i što zahtijevaju jesu neka druga prava. Naše stanovište je da ono što propiše Zakon, mora se ispoštovati. Mi smo pojasnili da će ta naknada za dodatak za tuđu njegu biti u visini, za prvu grupu, oko 130 KM, a za drugu grupu 66 KM“- istakla je Dedić uz obrazloženje da se Zakon podržava u praksi, ali oblast socijalne zaštite uvijek je puna problema, stvari koje se mogu nadograditi, ali i da se ide prema razvojnom putu.

Javnoj raspravi u Visokom su pored predstavnika kantonalnog ministarstva prisustvovali i direktor  Centra za socijalni rad Visoko Šaćir Čelebić sa saradnicima, pomoćnik načelnika u  Službi za društvene djelatnosti sa saradnicima, nekoliko vijećnika i federalna zastupnica Jasmina Zubić, te predstavnci mjesnih zajednica, penzionera i zainteresovanih građana Visokog.