Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Svečanu zakletvu položio dr. Senad Karavdić

Na današnjoj sjednici Skupštine Zeničko-dobojskog kantona /ZDK/, usvojen je Program rada ovog zakonodavnog organa, kao i Vlade ZDK za 2011. godinu. Do kraja godine kroz odgovarajuće akte pažnja će biti posvećena pitanjima zapošljavanja, socijalne skrbi, zdravstvene i boračko-invalidske zaštite – izjavio je predsjedavajući kantonalne Skupštine Miralem Galijašević. Prema riječima premijera ZDK Fikreta Plevljaka prioritet Vlade je stvaranje ambijenta za jačanje privrednih aktivnosti, a time i zapošljavanja, pri čemu se, kako je naglasio, mlađoj populaciji mora otvoriti perspektiva života u ovoj sredini. Skupština ZDK usvojila je i Prijedlog Zakona o zaštiti od požara i vatrogatstvu, te Izvještaj o radu Vlade za prošlu godinu. Prihvaćeni su i Izvještaji o radu Kantonalnog tužilaštva, Kantonalnog pravobranilaštva, Kantonalnog suda, te kantonalnog Zavoda za pravnu pomoć, za 2010. godinu. Rješenjem CIK-a BiH, umjesto Bernadete Galijašević i Rifata Delića, koji su imenovani za ministre obrazovanja, odnosno MUP-a, novi poslanici postali su Senad Karavdić i Amil Buljubašić, koji su položili svečanu zakletvu.

(RTV Zenica)