Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Podrška projektima u oblasti obrazovanja

Partnerske sporazume sa međunarodnom humanitarnom organizacijom World Vision – ured u Zenici, danas su potpisali predstavnici jedanaest osnovnih škola s područja općina Visoko i Kakanj. Sporazumima je definisana podrška za petanaest malih projekata ukupne vrijednosti 67 853 KM prema projektnim prijedlozima, od kojih World Vision učestvuje sa 43 289 KM.

Kako su pojasnili predstavnici World Visiona na potpisivanju sporazuma, ovo je veoma pozitivan korak ka usvajanju evropskih praksi, jer je većina projekata bazirana na udruživanju sredstava sa drugim donatorima, među kojima ima lokalnih institucija, organizacija i privrednih subjekata.

Od mjeseca decembra do danas prikupljani su projekti škola iz Visokog i Kaknja, a odabir je vršio World Vision program razvoja područja ADP Lašva, a svi projekti  imaju za cilj poboljšanje uslova obrazovanja za djecu.

Potpisivanju sporazuma su prisustvovali predstavnici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK, načelnici općina Visoko i Kakanj Munib Alibegović i Mensur Jašarspahić Suri, te direktori osnovnih škola koji su danas potpisali sporazume za kandidovane projekte. Jedan od projekata koji je dobio podršku WV je i projekat OŠ “Musa Ćazim Ćatić” iz Gračanice.

“Ova pomoć je veoma korisna za moju školu. Ova ćemo sredstva od 4160 KM utrošiti za završetak sistema centralnog grijanja. I u drugim školama će se sredstva ulagati u ulazna vrata, nastavne ploče, video nadzor. Višestruka je pomoć ove humanitarne organizacije, ne samo u ovom projektu, već i saradnja sa romskom djecom i djecom iz socijalno ugroženih kategorija. Osim ovoga dobivali smo i sportsku opremu i odjevne predmete. Važno je istaći da se nagrađuje svaki pomak naprijed  naših učenika, što daje dodatni podstrek u školovanju” – izjavio je za Visoko.co.ba direktor škole Senad Zukan, član ATP odbora World Visiona.

Pored OŠ “Musa Ćazim Ćatić” iz Gračanice, sporazume su potpisali i predstavnici dvije škole iz Visokog OŠ “Safvet-beg Bašagić” i “Kulin-ban”, te OŠ “Mehmedalija Mak Dizdar” Dobrinje i sedam škola s područja Kaknja.

Riječi zahvalnosti Međunarodnoj humanitarnoj organizaciji World Visiona – ured u Zenici iskazao je i načelnik općine Visoko Munib Alibegović, koji je posebno zadovoljan što su projekti usmjereni na obrazovanje.

“Odličnu saradnju imamo sa World Visionom, posebno sa njihovim osobljem i smatram da je šteta što nemaju više finansijskih sredstava za podršku našim projektima” – istakao je načelnik  Alibegović, a   s njim se složio i načelnik Kaknja Mensur Jašarspahić Suri, koji je dodao da bi ova organizacija trebala u svoje projekte uvrstiti i podršku samohranim majkama, odnosno djeci koja odrastaju uz jednog roditelja.

“World Vision u BiH je posvećen razvojnim programima koji su fokusirani na djecu i bazirani u zajednicama. World Vision ovo postiže kroz  partnerstvo sa lokalnim vlastima i lokalnim udruženjima” – izjavio je Hans Bederski, direktor World Visiona u BiH.

Osim obrazovanja World Vision program uključuje i projekte Sponzorisanja djece, Ekonomski razvoj i Razvoj civilnog društva. World Vision ima za cilj osnaživanje lokalnih zajednica za održivi razvoj sa posebnim osvrtom  na dobrobit djece i poboljšanje uslova za njihov život, kroz sve projekte koji se međusobno prožimaju i dopunjavaju.

{joomplucat:62 limit=12|columns=4}