Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dopis ne odgovara na pitanja sa posljednje sjednice OV Visoko

Dinka  Omanović Vijećnica  Općinskog  vijeća Visoko Datum:08.04.2011 PREVENT  LEATHER  Sarajevo d.o.o.Visoko

gosp.Jasmin  Spahić

 

Predmet:  Odgovor na  dostavljeni  materijal    br.akta: 81/11 od  08.04.2011.god.

Zahvaljujem se na dostavljenom materijalu  koji  apsolutno ne odgovara  traženim  podacima iznešenim  na  sjednici Općinskog  vijeća  Visoko dana 31.3.2011.god. Mene ne interesuje  vaš  radni  prostor  jer on podliježe  vašim godišnjim  istraživanjima  i analizi , mene interesuje  stanje   na terenu  odnosno  na  svim  mjestima   gdje  se  pojavljuje  već  poznati  smrad / vodonik sulfida/.

Vaš izvještaj  koji   ste mi  dostavili  malo je  nelogičan  jer   Institut  za  zaštitu i  projektovanje   INPROZ  Tuzla   šalje  izvještaj  o  mjerenju  koncentracije  štetnih  materija, a  u  popratnom  dokumentu  kojeg  mi šaljete  stoji da  mi  dostavljate   rezultate  mjerenja  koncentracije  štetnih  materija  u  zraku.

Jutros  smo  imali  veliku  koncentraciju  SMRADA   u  centru  grada Visokog  u  periodu 8  do   10, a  takođe  sam imala pozive od  mještana  naselja  u  neposrednoj  blizini  kao  i  daljnim  lokacijama Kula Banjer, Ravne, Prijeko  i svi su se žalili  na  intenzivan  i  u posljednje  vrijeme pojačan  smrad koji   dolazi  iz  vašeg  separatora.

Smatram  da  su  ovi  podaci  možda  malo  i tendeciozni  jer  nemoguće  je da je u mjesecu  aprilu 2010 god. koncentracija, npr.štetnih  materija  sa sumporom, na nultom  stanju  ako  se  zna da je u istom  mjesecu  koncentracija ovih  štetnih  jedinjenja sa sumporom u  pojedinim danima u zraku  iznosila preko  150 miligrama po  kubnom metru i  to na lokalitetu  kod  zgrade  Vatrogasnog  doma  koje se nalazi  neposredno zračnom  linijom  oko  100 metara od  postrojenja  Preventa.

Molim Vas  da mi dostavite podatke  o izvršenim  mjerenjima  na  lokalitetima  naselja  Ozrakovići, Mulići, T.Polje  zatim  Kula  Banjer, Donje  i  Gornje Moštre, lokalitet  Ravni, naselje  Prijeko, Naselje  Luke,  Carica, uži centar grada,  da  bi  imali  potpuniju  sliku stanja  kojeg  se  vi  apsolutno  ne  dotičete u  vašem  izvještaju, te mi  ovo  izgleda  kao  namjerno  skretanje pažnje sa suštinskog problema  /npr.Kotlovi, kanali  za  ventilaciju  i dr/ INTENZIVNOG  SMRADA  U   VISOKOM.

S poštovanjem!                                                                                                                         Dinka   Omanović

______________

{joomplucat:60 limit=89|columns=4}