Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

„Čini pravu stvar na pravi način u pravo vrijeme“

Inspirativna kreativnost medija ujedinjenih u ekipu mladih entuzijasta  pokazala je svoj vrhunski domet.  Manifestacija sinoć održana u visočkoj kino sali najveći  je medijski događaj ove godine u našem gradu. Danas malo kome polazi za rukom da na jednom mjestu okupi toliki broj uglednih i uspješnih osoba iz privrede, kulture, sporta, nauke, religije, politike i to ne samo sa naših prostora nego i šire. Evidentno je da je sam izbor, zahvaljujući konkurenciji u pojedinim kategorijama bio dosta neizvjestan. Svaki segment društvenog života ima svoje kriterije, ali nekako se čini da za ovakvu manifestaciju vrijedi puno standarda, koji nekad jesu, ali nekad i nisu zadovoljeni. Visoko, kao mali grad, može se pohvaliti sa puno toga, a jedno je svakako interesantan, raznolik i šareni svijet. Ali, ovdje se neće raspravljati o ukusima, pa odabir najboljih i najuspješnijih na općini se ostavlja Vama. Na kraju svi smo bili  u prilici da nekome poklonimo svoj glas. Ukupna je ceremonija bila u duhu ozbiljnosti koju nisu mogli umanjiti i poneki pokušaji ležerne improvizacije minimalističkog stila.

Ova nova  vrsta manifestacije za naš grad uspjela je iznjedriti i ponuditi novu dimenziju kvaliteta. Ovom prilikom, moramo priznati  i sama kino sala je preoblikovana u umjetnički performans. Još se jednom pokazala uspješnost interdisciplinarnog pristupa, a  bina, koja očigledno iza sebe ima snažnu podršku zavičajnog Muzeja, postala je jedna od najimpresivniji scenografija.

Priznanja su dodjeljena za 2010. godinu. Priznanja izazivaju emocije koja daju i drugima motivaciju i osjećaj uzbuđenja. Svaka akcija koju se obavlja iz ove pozicije unosi radost. Ovo pravilo vrijedi i za sve  sfere ljudskog djelovanja poput biznisa, sporta, umjetnosti, politike i sl.

 

Očigledne su i poruke koje ova mlada ekipa organizatora odašilja sa sinoć održane manifestacije:

  • Krenite od ovog trenutka, ostavite sve negativne misli iza sebe i počnite se kretati prema pozitivnom razmišljanju i ponašanju
  • Ako kažete „Ne mogu“, umjesto toga recite „Ja mogu“.
  • Kada se čujete kako govorite negativne riječi, zamijenite ih sa pozitivnima
  • Budite spremni otvoriti svoj um pozitivnom stavu i očekujte pozitivne rezultate
  • Da biste uspjeli, vaša želja za uspjehom mora biti veća od strahovanja od neuspjeha

 

Zahvaljujući  nesebičnom i izrazito kreativnom zalaganju kompletne  ekipe koja je radila na realizaciji ove manifestcije na čelu sa gosp. Adnanom Jašarspahićem, uspjeh  u ovoj krasnoj visočkoj noći  se definira kao postizanje željenog cilja i efekta. Njihovi koraci ka većem aktivizmu su napravljeni, nezaobilazna su uvažavanja njihovih potreba, prepoznati su njihovi potencijali. Ne  bi smjela izostati ni podrška relevantnih faktora, pogotovo ako nam se nameće jednoglasan zaključak svih prisutnih ka neminovnosti stvaranja tradicije kad je ova vrsta manifestacije u pitanju.