Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Neugodni mirisi narušavaju poslovni ambijent u Visokom

U želji da dođemo do stavova naših vijećnika u Općinskom vijeću Visoko oko pitanja izgradnje spalionice razgovarali smo i sa zastupnikom SDA  Sabahudinom Čehajićem, koji nam je ponudio sljedeće odgovore:

Sutra je sjednica vijeća. Znamo da ste se aktivno uključili u problematiku oko “spalionice. Ima li sutra govora o spalionici?
Kao tačka dnevnog reda se ne pojavljuje, ali u informaciji koja govori o stanju ekologije i prirodne sredine na strani 3 se spominje i spalionica. Nekada se, isto ovako, na mala vrata spomenula kao moguće rješenje za organski otpad u izvještaju iz 2009. godine, a onda se tumačila kao saglasnost, pristanak OV i načelnika za njenu izgradnju, jer su vijećnici tada primili k znanju tu informaciju. I ponovo se tu spominje taj zaključak od 31.10.2009. kada se govori o organskom otpadu.
Isto tako bismo sutra u izvještaju trebali “primiti k znanju” da je proces u toku i da je planirana i njena lokacija u Topuzovom Polju, što bi se sutra tumačilo kao saglasnost i pristanak OV i Načelnika.
Moj prijedlog će biti da se taj dio izvještaja briše i ne usvoji.

Šta je po vama potrebno raditi u narednom period?
Prije svega trebamo razmišljati o tome da je problem organskog i drugog otpada veoma veliki i da ga treba riješiti. U naprednom svijetu je to pitanje kome se ozbiljno pristupa, a kod nas smatram da bi bio još veći problem ako bismo dozvolili da pojedinci uzmu kontrolu nad tim poslom gdje bi imali monopol. Ozbiljno trebamo razmisliti o sredstvima koja možemo dobiti od Evrope da se ovo pitanje riješi i kvalitetnije i šire.

Bez rješenja tog problema nema ni dobrog poslovnog ambijenta u našoj sredini
Mi već u našoj poslovnoj zoni u Ozrakovićima, a i šire, imamo takav ambijent da niko i ne pomišlja da bilo šta pravi i pokrene svoj biznis, čime smo ostali bez stotina novih radnih mjesta i označeni kao sredina u kojoj se ne može raditi. Toga smo mi svi sve više svjesni. I o tome se mora misliti.