Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Spalionica: Radi se o pogrešnom tumačenju odluka OV

U vezi mišljenja ministrice Babić o pogrešnom tumačenju odluka OV, a na vaš upit da li je Općinsko vijeće zauzelo pozitivan stav o spalionici ili se radi o gruboj obmani Vijeća od strane načelnika  i nadležnih službi dajem sljedeće odgovore:

1. Koliko se sjećam, na 12. sjednici se govorilo afirmativno o potrebi za spalionicom organskog otpada u Visokom s obzirom na nemogućnost odlaganja istog na regionalnu deponiju u Mošćanici, i s obzirom da na području općine Visoko ima puno proizvođača organskog otpada koji ne mogu zbrinuti takav otpad na ekološki prihvatljiv način.(Tačan tok rasprave zatražite od službi pri OV koje su zadužene za snimanje sjednica)
2. Vijeće nije zauzelo nikakav stav o spalionici jer nije bilo glasanja niti zaključaka u vezi iste.
3. Zaključak br. 01/1-02-402/09 od 31.09.2009.g. koji je u načelnikovoj informaciji  od 18.03.2011.g.,a  kojeg nema u priloženom IZVODU ZAPISNIKA sa 12. Sjednice Vijeća od 31.09.2011.g. daje za pravo ministrici Babić da se radi o pogrešnom tumačenju odluka OV.

S poštovanjem,

Admin Mostić

Vijećnik ASDA

Visoko, 24.03.2001.