Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nije bilo zaključaka niti odluka o izgradnji spalionice u Visokom

Pristigla je većina odgovora na naš upit upućen  predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u OV Visoko i izvršne vlasti o pitanju da li je Vijeće Općine Visoko već zauzelo pozitivan stav o spalionici ili se radi o gruboj obmani Vijeća od strane načelnika i nadležnih službi. U razgovoru sa vijećnicima dobili smo identične odgovore koji kažu da se, koliko je njima poznato, na sjednicama Vijeća nije donijela nikakva odluka ili zaključak o izgradnji spalionice u Visokom.

Kako je za Visoko.co.ba izjavio Halim Pihljak vijećnik SBIH, pominjale su se mogućnosti i ideje o spalionici što je načelno prihvaćeno, ali nije bilo nikakvih konkretnih zaključaka.

„Smatram da se animalni otpad mora riješiti spalionicom ili grobnicom i ako je ona ekološki prihvatljiva ja sam za to da bude izgrađena u mojoj avliji, ali ako će zagađivati, onda nema opravdanja bez obzira na ekonomsku dobit“. – ističe Pihljak.

I Sakib Mostić, vijećnik NS Radom za boljitak, slaže se da nije donesena nikakva odluka niti zaključak kojom se prihvaća ideja izgradnje spalionice, što je potvrdio i Halim Dervišević iz BPS-a Visoko.

„ Meni je poznato da se ‘informacije’ kao forme vijećničkog materijala ‘uzimaju k znanju’. Znam da nije bilo nikakvih konkretnih odluka, i naš zaključak sa Komisije za društvene djelatnosti o ovome je da se svakako održi jedna prezentacija ovog projekta, kako bi se i vijećnici upoznali“- smatra Dervišević i ističe da vjeruje da je kompletno Vijeće o ovom pitanju „na istom kursu“.

„Koliko se sjećam na 12. sjednici se govorilo afirmativno o potrebi za spalionicom organskog otpada u Visokom s obzirom na nemogućnost odlaganja istog otpada na regionalnu deponiju Mošćanica, i s obzirom da na području općine Visoko ima puno proizvođača organskog otpada koji ne mogu zbrinuti takav otpad na prihvatljiv način. Vijeće nije zauzelo nikakav stav o spalionici jer nije bilo glasanja niti zaključaka u vezi iste.“ – pismenim je putem obrazložio vijećnik ASDA Admin Mostić.

Predsjedavajući OV Visoko Dalibor Tomičić iz SDP-a nam je u telefonskom razgovoru kazao da će se o ovoj temi u visočkom SDP-u tek danas razgovarati, pa nam nije mogao dati konkretan stav.

Zvanične upite poslali smo načelniku Općine Visoko Munibu Alibegoviću i sekretaru OV Zekiji Omerbegović i njihove odgovore očekujemo.