Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Ne trebate nam vi iz Breze i Sarajeva govoriti šta je najbolje za nas u Visokom!

Kada sam uzeo da čitam današnje Oslobođenje i kada sam naišao u njemu na 22. strani na intervju sa Adnanom Smailbegovićem, dobio sam potvrdu koliko ustvari Prevent, ili tačnije rečeno, pojedinci unutar njega zaista ne poštuju Visoko i sve visočko. Vrhunac drskosti spram Visokog očitovan je u zadnjoj rečenici gdje “uvaženi” direktor Divizije kaže: ” Sredinom marta u Visokom je održana Javna rasprava u okviru koje je projekt predstavljen zainteresiranim stranama, predstavnicima lokalne zajednice, na kojoj nije bilo ozbiljnih primjedbi na ovaj projekt. Prevent očekuje dozvolu Federalnog ministarstva okoliša i turizma nakon čega će krenuti u izgradnju objekta i instaliranje opreme.”

Ovom rečenicom gospodin Smailbegović je sasvim jasno potvrdio ono što je prije nekoliko dana za naš sajt izjavio dr. Senad Karavdić, kada je rekao da je izgradnjom spalionice u Visokom Prevent spalio iluzije o sebi kao društveno odgovornoj firmi. Nije ovdje sporna inicijativa Preventa, nije sporno lobiranje po Federalnom ministarstvu, Općini Visoko, medijima … Ovdje je sporno što lažna  “buržoazija” smatra stanovnike u Visokom bezličnom masom. Jer, ako protiv te inicijative digne glas veliki broj intelektualaca, političara, privrednika, novinara, potpisnika peticije i onih koji su prisustvovaliu tzv. Javnoj raspravi i ako neko iz kompanije Prevent pri tome kaže da u Visokom “nije bilo ozbiljnih zamjerki”, to nas navodi na razmišljanje da pojedinci iz kompanije Prevent nipodaštavaju i ponižavaju stanovništvo općine Visoko i pravo da imamo svoj stav i mišljenje. Nažalost, ovaj nespretni intervju za Oslobođenje se dešava upravo kada smo imali namjeru napraviti i seriju intervjua sa rukovodiocima Preventa u cilju otvaranja kvalitetne diskusije o spalionici. Međutim, nakon ovog intervjua u Oslobođenju postavlja se pitanje ima li uopće potrebe za tim, jer Prevent očito kao i do sada ima namjeru ponašati se “kabadahijski” u Visokom i svoje visočke probleme sa okolinskim dozvolama rješavati uz putovanja, dnevnice, ručkove i visoke honorare za izrade studija daleko od Visokog.

Da li to znači da smo mi u Visokom glupi i da nam brezanska i sarajevska pamet trebaju reći šta je najbolje za nas!?

E, ovdje ste se malo izradili, nismo svi ovisni o vaših 700 KM i radnim ugovorom na određeno. U Visokom još ima ponosa i dostojanstva i to ćemo vam pokazati!

Visoko iznad svega !