Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

JKP Visočica Visoko

JKP „Visočica“ Visoko je preduzeće sa  dugom tradicijom. Još je 1870. godine izašla naredba gradskog načelnika da se ulice redovno čiste, te je 1945. godine gradski NOO oformio službe za komunalne usluge (tržno nadzorništvo).

Osnovna djelatnost Preduzeća je uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća i slične djelatnosti, a svoj rad je organizovalo u pet radnih jedinica: Vodovod i kanalizacija, Skupljanje, prijevoz i deponovanje smeća, Gradska čištoća, Usluge i Opći poslovi.

JKP “Visočica” Visoko, pored osnovnih djelatnosti koje obavlja u redovnom programu održavanja, jako puno sredstava ulaže u rekonstrukciju vodovodne mreže, kao i očuvanje i poboljšanje kvalitete vode na izvorištu „Vrutak“, koje predstavlja osnovno izvorište za vodosnabdijevanje općine Visoko.

Preduzeće JKP “Visočica“ Visoko komunalne djelatnosti izvodi u skladu sa savremenim svjetskim standardima za ovu oblast. Unapređenja u radu se uvode vodeći računa o kratkoročnim i dugoročnim interesima građana i realnim potencijalima preduzeća.

MISIJA PREDUZEĆA

Misija preduzeća je organizovano, svakodnevno prikupljanje, transport i odlaganje industrijskog i komunalnog otpada, upravljanje, održavanje i izgradnja vodovodnih i kanalizacionih sistema, zatim čišćenje ulica u toku čitave godine.

Čistoća je važan dio aktivnosti usmjerenih na zaštitu prirodne sredine. Nastojimo „probuditi“ ekološku svijest i odgovornost, uz intenzivnu saradnju sa stanovništvom, kroz edukaciju i druge vidove saradnje, čime se stvaraju potrebni uvjeti za razvoj modernih, zdravih navika i ekološke svijesti.

Voda je izvor života. JKP “Visočica“ Visoko održava izvorište „Vrutak“, jedino izvorište na ovom prostoru sa kojeg se vrši vodosnabdijevanje. Uvođenjem preventivnih mjera zaštite ulaže maksimalne napore da voda bude ponos našeg grada i da svaki građanin pije zdravu i čistu vodu.

Kvalitetnom organizacijom komunalnih djelatnosti se obezbjeđuje uredno odvoženje smeća, što je veoma važno za sve građane.

Čist grad je zajednički interes, kome svi trebaju doprinijeti saradnjom s komunalnim preduzećem.

VIZIJA PREDUZEĆA

Vizija preduzeća JKP “Visočica“ Visoko je stalno unapređenje kvaliteta komunalnih djelatnosti. Komunalna oprema  raspoređena je po cijelom gradu i izložena različitim vremenskim uticajima.

Stalno održavanje i nabavka nove, savremenije opreme  ugrađeno je u sve dugoročne planove preduzeća.

Zaštita okoline, razvoj ekološke svijesti i aktivan rad na očuvanju prirode dio su svakodnevnih aktivnosti i dio dugoročnih planova preduzeća.

Dugoročni razvoj sistema upravljanja otpadom  usmjeren je na propisno odlaganje industrijskog i komunalnog otpada. JKP “Visočica“ još uvjek nije riješila pitanje odlaganja otpada (deponija), ali radi sve što je u mogućnosti u cilju postizanja rješenja.

Sva dugoročna opredjeljenja preduzeća usmjerena su na stvaranje modernog preduzeća, koje ima veliki ugled i poštovanje stanovništva. Obuka kadrova i nabavka savremene opreme omogućavaju efikasno dugoročno održavanje i unapređenje vodovodnog i kanalizacionog sistema, kao i čistoće grada.

(preuzeto sa jkp-visocica.ba){jcomments off}