Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obavještenje za pacijente

Obavještavaju se pacijenti sa područja mjesnih zajednica Tušnjići, Podtušnjići, Zagorice, Gorani, Podgorani i Grajani da će od 1. aprila ove godine zbog uvođenja još jednog tima porodične medicine u ambulantu porodične medicine Buci, pacijenti sa područja navedenih mjesnih zajednica od sada svoja prava po osnovu zdravstvenog osiguranja ostvarivati u ambulanti porodične medicine Buci, a ne kao do sada u ambulanti porodične medicine u JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko. Od 1. aprila rad ambulante porodične medicine Buci će biti organizovan u dvije smjene.

Također, obavještavaju se pacijenti sa područja mjesnih zajednica Uvorići, Šačići, Kovačići, Smršnica i Mali Trnovci da će od 1. aprila ove godine zbog uvođenja još jednog tima porodične medicine u ambulantu porodične medicine Gračanica, pacijenti sa područja navedenih mjesnih zajednica od sada svoja prava po osnovu zdravstvenog osiguranja ostvarivati u ambulanti porodične medicine Gračanica, a ne kao do sada u ambulanti porodične medicine u JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko. Od 1. aprila rad ambulante porodične medicine Gračanica će biti organizovan u dvije smjene.