Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nova otkrića na Ravnama

Stručni tim Fondacije “Arheološki park: Bosanska piramida Sunca” uporedo nastavlja s aktivnostima ispumpavanja vode iz novih sekcija podzemnog labirinta “Ravne”, te čišćenja podzemnih tunela kako bi još jedan kružni tok bio napravljen. On bi spojio treću, najudaljeniju podzemnu prostoriju sa ulaznim sekcijama i predstavljao bi još jednu prečicu u kompleksu. Kao što je poznato, u treću podzemnu prostoriju, 300 metara udaljenu od ulaza, vodilo je šest bočnih tunela. Kada je otvoren južni krak u novembru, pronađene su prve slobodne sekcije tunela. Sada je otvoren još jedan bočni prolaz. Nakon dva metra otkrivena je raskrsnica. Na toj raskrsnici se nalazi struktura: slagani put/zidić na prirodnoj glinenoj podini. Taj zidić bio je u potpunosti prekriven višemilenijumskim nanosima konglomerata. Napravljen je od istog materijala kao i suhozidovi.

Riječ je o vrlo važnom otkriću. Naime, fenomen suhozida je do sada pronalažen u slučajevima kada su bočni prolazi zatvarani i njihovo vrijeme je moglo biti hiljadama godina kasnije u odnosu na gradnju tunela i prostorija. U ovom slučaju je očigledno da je zid napravljen prije gradnje tunelske mreže. Novopronađena struktura ima starost kao i megaliti K-1, K-2, K-3 i drugi, jer se nalazi ispod konglomerata. Ako je starost konglomerata 32.000 godina, kao što je to radiokarbonska analiza drveta pokazala i kao što se može uočiti iz njegove kompaktnosti, ovime se ponovo potvrđuje prisutnost naprednih kultura na tlu BiH iz paleolitskog doba.