Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Reakcija na Zapisnik sa javne rasprave o Studiji uticaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada -Spalionica- na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko, investitora „Prevent Leather Sarajevo“ d.o.o. Visoko

Stručno Povjerenstvo/Komisija za ocjenu Studije uticaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada -Spalionica- na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko, moderatora Javne rasprave gospodina Dragu Đurkovića, člana Povjerenstva i predstavnika FMOiT gospođu Kasemu Ćatović, te zapisničara Edinu Džonko, ovom prilikom obavještavam o sljedećem.

Nisu tačni navodi po kojima se u ovom zapisniku tvrdi da su nakon diskusije i postavljenih pitanja od strane navedenih učesnika Javne rasprave odgovori na određena postavljena pitanja dati odmah, odgovori na stručna pitanja koja se nije moglo odmah odgovoriti bit će obrađeni u samoj Studiji, kako se tvrdi u zapisniku koji je vidljiv na ovom web portalu;

nažalost, na spomenutoj Javnoj raspravi nisam dobio konkretan odgovor niti na jedno od tri (a ne dva, kako to tvrdi Zapisnik) postavljena pitanja;

1. Zašto je u prijedlogu Studije uticaja na okoliš u Prilogu br. 4 izostavljen Izvještaj o monitoringu kvaliteta zraka na spomenutom lokalitetu?

2. Koliki je zakonski rok za izdavanje Okolinske dozvole od trenutka podnošenja zahtjeva za izdavanje Okolinske dozvole pa do trenutka njenog izdavanja?

Prvo pitanje sam odlučio postaviti jer ima najuže konkretne veze sa pomenutom Studijom, i nažalost, odgovor nisam dobio, kao ni prisutni u tom trenutku na Javnoj raspravi. Međutim, vidjevši otprilike o čemu se radi, druga dva pitanja, koja nisu u najužoj vezi sa prethodnim, postavio sam iz čiste znatiželje, iako sam odgovor unaprijed znao. Treće pitanje se odnosilo na važeću Okolinsku dozvolu istog ulagača, a koja ističe prvom polovicom 2012. godine, no ovo se pitanje i ne spominje u ovom Zapisniku. U istom Zapisniku se tvrdi da je Drago Đurković stručni savjetnik za Okolinske dozvole u Sektoru za Okolinske dozvole u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma. E, pa gospodine Đurkoviću, prinudili ste me da na Javnoj raspravi prisutnima u tom trenutku, sam ponudim odgovore na svoja pitanja. Možda je sasvim uobičajeno pitanje, a vi znate da to jest, zvučalo previše stručno? Ne razumijem jednu ovakvu tezu razdvajanja pitanja na stručna, i ona pitanja koja na ovoj Javnoj raspravi to nisu bila, bez obzira koji od navedenih učesnika ove Javne rasprave ih je uputio?