Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Dinka Omanović: Kako će biti zaštićena prirodna sredina?

Priča oko izgradnje spalionice u Visokom podijelila je visočku javnost. Do sada su u svojim istupima najglasniji predstavnici nevladinog sektora, ekoloških udruženja, ali i nekolicina vijećnika i građana općine Visoko, među kojima je i vijećnica Dinka  Omanović. Po završetku Javne rasprave 09. marta 2011.g. o  Studiji o procjeni utjecaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada – Spalionice u Topuzovom polju, vijećnica Omanović uputila je konkretan  upit prema Ministarstvu za okoliš FBiH  gdji. Kasemi Ćatović. U upitu piše:

1. Kako investitor kroz ovu Studiju uticaja objašnjava apsorpcioni kapacitet prirodne sredine obzirom da se uža lokacija predviđenog Postrojenja za termičku obradu otpada nalazi neposredno uz lijevu obalu rijeke Bosne? Da  obrazložim ovo pitanje:  vaša  postrojenja  za  preradu  otpadnih  voda su  uz lijevu  obalu rijeke  Bosne; predviđate  i  postrojenje  spalionice  također  staviti uz  lijevu  obalu, a poznato  je   da su u  tom  dijelu  osjetljiva  prirodna područja,  konkretno  osjetljiva  močvarna  staništa  koja imaju i ekološku i  ekonomsku  vrijednost.  Zato  mi nije jasno  kako mislite  zaštiti  ista, ali, po  svemu  sudeći,  samo  dalje će se  nastaviti  uništavanje postavljanjem  spalionice  na  lijevu obalu.

2. Da li je uz izrađenu Studiju koja je bila dostupna u elektronskoj formi, a prije ove javne rasprave, također bio dostupan i Izvještaj o mjerenju kvaliteta zraka na predviđenoj lokaciji koji se navodi u prilogu br.4, i ako jeste da se prezentira? Gledajući  Studiju u  poglavlju  2 opis okoliša koji  bi  mogao biti ugrožen  projektom, naveli  ste da se  vidi  prilog  4 koji  je  naveden  i u samom sadržaju Studija, a  to  je  Izvještaj o  mjerenju kvalilteta zraka – navodi se u upitu vijećnice Dinke Omanović upućenom Ministarstvu za okoliš FBiH.