Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Današnje odluke Vlade ZDK

Vlada Zeničko dobojskog kantona /ZDK/ danas je usvojila više značajnih dokumenata za rad i funkcionisanje kantonalnih organa vlasti u 2011. godini. Utvrđen je Program rada Vlade, te Nacrt budžeta ZDK za 2011. godinu koji iznosi 275.229.700 KM, kao i Nacrt zakona o izvršavanju budžeta. Prema osnovnim pokazateljima, odnosno planiranim prihodima i rashodima, zaključeno je da će ovogodišnji budžet ZDK biti, prije svega, racionalan, usmjeren na štednju u svim oblastima i jednim dijelom razvojni, u skladu sa postojećim prilivom sredstava i potrebama za održavanje osnovnih funkcija kantona. Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je razmatrala i usvojila Informaciju o realizaciji poticajnih mjera u 2010. godini.

Putem Ministarstva privrede kontinuirano se izdvajaju sredstva za subvencije u oblasti razvoja malih i srednjih preduzeća. One se odnose na subvencioniranje kamata za investicijske kredite, administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata, za troškove uvođenja sistema međunarodnih standarda za upravljanje kvalitetom, te subvencije u obrtničkoj i hotelijerskoj djelatnosti, kao i poticaji inovatorima i izgradnji poslovnih zona na području Kantona. U ove svrhe prošle godine utrošeno je ukupno 1.938.687 KM.

Usvojena je i Odluka o dodjeli koncesije privrednom društvu „Libos“ d.o.o. Žepče za istraživanje i eksploataciju mineralnog resursa-dijabaza na ležištu Krmance-Kovanići u općini Zenica. Koncesija se dodjeljuje na 25 godina uz uslove definirane u Zakonu o koncesijama ZDK. Ministarstvo prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline prezentiralo je Informaciju o tekućim aktivnostima na održavanju regionalnih cesta na području ovog Kantona.