Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za bolju saradnju sa korisnicima

Javno komunalno preduzeće “Visočica” d.o.o. Visoko nedavno je pustilo u rad svoju internet stranicu – jkp-visocica.ba, putem koje se svi zainteresovani građani mogu upoznati sa svim aktivnostima vezanim za rad ovog preduzeća. Kako je istakao direktor preduzeća dipl.ing.građ. Ermin Dlakić, korisnici će biti informisani o svim aktuelnim događajima, kao što su rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže, odnosno planski radovi, intervencije na kanalizacionom sistemu, eventualne promjene o režimu odvoza smeća i slično.
“Želimo pozvati naše korisnike na potpunu saradnju, čime se stvaraju preduslovi za pružanje još kvalitetnije usluge od strane operatora JKP Visočica Visoko, jer kvalitetnija usluga znači zadovoljniji korisnik. Inače, mi već duži niz godina planski radimo na poboljšanju svih segmenata rada tako da je u našem planu za 2010. i početak 2011. godine bilo puštanje u rad web stranice. Dizajn je uradio Magazin plus, a podatke i informacije puni i ažurira službenik u firmi u saradnji sa ostalim relevantnim uposlenicima.” – rekao je direktor Dlakić.