Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o izgradnji spalionice u Topuzovom polju

Federalno ministarstvo okoliša i turizma u suradnji sa investitorom „Prevent Leather Sarajevo“ doo Visoko poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike naselja koji gravitiraju području gdje se namjerava izgraditi postrojenje za termičku obradu otpada – spalionicu na lokalitetu Topuzovo polje, Visoko, općina Visoko da uzmu učešće u

 

JAVNOJ RASPRAVI

o Studiji o procjeni utjecaja na okoliš postrojenja za termičku obradu otpada investitora „Prevent Leather Sarajevo“ doo Visoko

 

U postupku uključivanja javnosti u postupku izdavanja okolinske dozvole za izgradnju postrojenja za termičku obradu otpada Federalno ministarstvo okoliša i turizma poziva sve zainteresirane na javnu raspravu koja će se održati dana 09. 03. 2011. godine u 12 sati u prostorijama Osmogodišnje škole Kulin Ban, Gornje Rosulje 1

 

Dnevni red

1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolinske dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma),

2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konsultanta i investitora),

3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja

 

Zainteresirani mogu dobiti Studiju na CDu kod investitora, Visoko, Topuzovo polje bb, kod gospođice Mašnić Selme, tel 032-730-869, 032-730-850, a može se pogledati u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Sarajevo, Maršala Tita br 9A/III, soba br 49, sektor za okolinske dozvole, odnosno na web stranici ministarstva: www fmoit.gov.ba – link javne rasprave.

Rok za dostavu primjedbi i sugestija na Studiju je 15 dana od dana objavljivanja na web stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pisanoj formi na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

Alipašina 41

71000 Sarajevo