Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izbor najboljih u ZDK: Nagrada Opštini Visoko za revitalizaciju sporta

Opština Visoko na čelu sa načelnikom Munibom Alibegovićem sa svim svojim kapacitetima pomaže u razvoju sporta na području opštine, stoji iza sportskih klubova i na određeni način joj pripada dio zasluga za sve rezultate koje sportisti i sportske organizacije postižu na takmičenjima. U 2010. godini kompletne sportske aktivnosti su bile organizovane u sklopu obilježavanja 100 godina sporta u Visokom. To se prije svega odnosi na sportske sadržaje tokom “Visočkog ljeta”, ali i ostale koji su bili aktuelni tokom cijele godine.

Inače, Opština putem uvrštavanja u finansiranje, davanjem prostora za korištenje i davanjem sale za djelatnost pomaže sport na području Visokog, naravno uz pomoć Sportskog saveza. Sa druge strane Sportski savez u saradnji sa Opštinom Visoko pravi i pomaže izvještaje o radu Sportskog saveza, stanju sporta i sportskih objekata te organizuje manifestacije koje su prije svega vezane za sport u Visokom. To se posebno odnosi na sportske sadržaje tokom “Visočkog ljeta” te organizaciju izbora najboljih u sportu.

Opština Visoko kroz razna planiranja razvoja sporta i finansiranja sporta na opštini upravo pokušava pomoći svima, pa je tako evidentno da se broj klubova u postratnom periodu, a posebno u protekloj deceniji, rapidno povećao, te je sa nekadašnjih 29 sportskih klubova i organizacija, sada ta cifra na broju 46. Opština je uspješno finansirala dio sredstava po klubovima prema određenim kriterijima koji su usvojeni u saradnji sa Sportskim savezom i klubovima. Tom prilikom se striktno drži do kriterija i prati se razvoj klubova po nivou takmičenja te se na osnovu toga i dodjeljuju sredstva za njihove nivoe takmičenja. Ono što je jako pozitivno jeste da se u posljednje vrijeme povećava i broj omladinskih klubova, pa tako egzistira oko 4-5 takvih klubova, a tri od njih su redovi učesnici nekoliko međunarodnih turnira u Španiji, Njemačkoj, Holandiji.

Neophodno je istaći da Opština Visoko vodi računa i o sanaciji sportskih objekata po svim mjesnim zajednicama na području Visokog, pa se tako u posljednje vrijeme pojavljuju čak i projekti za izgradnju sportskih centara te obnovi i izgradnji stadiona, koje Opština sufinansira. Aktivan je i projekat obnove rukometnog terena na gradskom stadionu i streljane, ali i niz drugih manjih projekata koji bi trebali doprinijeti poboljšanju sportskih uslova u gradu i okolini.
Zanimljivo je da u Visokom egzistira i Opštinska liga u fudbalu, jedina takve vrste u Federaciji BiH. Liga broji 14 klubova sa tendencijom povećanja broja u narednim sezonama. Trebalo bi dosta prostora da se na jednom mjestu nabroje svi uspješni sportski klubovi iz Visokog, jer tu su fudbaleri, rukometaši, kuglaši, košarkaši, aeromodelari, strijelaci, taekwondoisti, gimnastičarke, karatisti i mnogi, mnogi drugi koji ime Visokog pronose ne samo u našoj zemlji, nego i inostranstvu.