Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Izbor najboljih u ZDK: Kemal Kardaš – najbolji sportski radnik u invalidnom sportu

Kemal Kardaš je rođen u Visokom, gdje je trenutno i nastanjen. Dugogodišnji je član Saveza za sport i rekreaciju invalida opštine Visoko, a osim što je aktivni sportista u više disciplina, jedan je od organizatora svih takmičenja koja se organizuju, počevši od opštinskog, preko kantonalnog do državnog nivoa. Svoj rad u Savezu posvetio je popularizaciji sporta među osobama sa invaliditetom, kao i njegovom omasovljenju. Organizator je takmičenja koja se održavaju u kategoriji ratnih vojnih invalida na svim nivoima te je dokazao da je sposoban da sve organizuje na visokom nivou i veoma kvalitetno. Kemal Kardaš je član Upravnog odbora Saveza za sport i rekreaciju invalida Visoko i delegat u Skupštini Saveza za sport i rekreaciju invalida Ze-do kantona. Za svoj nesebični rad, dobio je priznanje za najboljeg sportskog radnika u invalidnom sportu na području opštine Visoko u prošloj godini.