Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Saopćenje za javnost

altApeluje se na građane općine Visoko da, u skladu s aktivnostima ovlaštenih subjekata za proljetno čišćenje javnih zelenih površina, izvrše uklanjanje vozila i drugih predmeta koji se nalaze na javnim zelenim površinama. S ciljem što kvalitetnije pripreme, nosioci aktivnosti će u narednom periodu vršiti redovne i vanredne kontrole sprovođenja Odluke Općine Visoko o komunalnom redu broj: 01/1-02-152-01 od 26. maja 2001. godine.
U tom smislu ističemo da je članom 101. navedene Odluke zabranjeno:
1. Prekopavanje javne zelene površine
2. Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih zelenih površina
3. Ograđivanje i postavljanje bilo kakvih uređaja, objekata, predmeta, reklamnih panoa i slično na javnim zelenim površinama
4. Odlaganje građevinskog materijala
5. Kampovanje i postavljanje šatora
6. Rezanje grana i vrhova drveća, obaranje i uklanjanje drveća, te vađenje panjeva

Također je, članom 102. navedene Odluke, zabranjeno:

1. Rezanje i skidanje grana i vrhova ukrasnog drveća i bilja
2. Guljenje kore stabala, zasijecanje, zarezivanje, savijanje, kidanje, zabadanje noževa, zabijanje eksera, vijaka, stavljanje plakata na drveće i slično
3. Penjanje pod drveću
4. Neovlašteno skidanje plodova sa drveća i grmlja, kidanje i branje cvijeća, vađenje cvijetnih i travnatih busjenova, te kidanje grana sa grmlja i drveća
5. Neovlašteno skupljanje i odnošenje suhog granja, kore mladica i zakonom zaštićenog ostalog bilja
6. Uništavanje travnjaka i iskopavanje i odnošenje zemlje, humusa i biljaka
7. Napasanje životinja na javnim zelenim površinama
8. Oštećivanje i izvaljivanje stabala i grmlja
9. Oštećivanje stabala raznim materijalima prilikom gradnje, utovara, istovara i dopreme građevinskog materijala, drva, uglja i drugo
10. Oštećivanje opreme (ograde, uređaja za rekreaciju, vodovoda, javne rasvjete, parkovskih klupa i drugih uređaja i opreme) te njihovo prljanje i oštećivanje na bilo koji način
11. Ispuštanje otpadnih voda, kiselina, ulja i fekalija na javne zelene površine
12. Vožnja biciklom, motociklom, automobilom ili teretnim motornim vozilom, osim ako se ta vozila kreću u svrhu održavanja javne zelene površine
13. Parkiranje vozila na javnoj zelenoj površini
14. Loženje vatre i potpaljivanje stabla
15. Rezanje, odnosno prekidanje korijena stabla
16. Gaženje, ležanje i hodanje po travnjacima
17. Pranje, čišćenje i opravka vozila na javnim zelenim površinama
18. Istovar i skladištenje raznog materijala, ogrijevnog drveta, uglja, otpadnog drveta, željeza, lima i slično na javnim zelenim površinama
19. Bacanje otpadaka u bazene i fontane
20. Hvatanje i uznemiravanje ptica i ostalih životinja, kao i skidanje i oštećivanje gnijezda i upotreba zračne puške
21. Upotreba u druge namjene površina namijenjenih za dječiju igru i korištenje sprava za igru od strane odraslih osoba, kao i upotreba ovih sprava suprotno njihovoj namjeni
22. Ležanje i spavanje na parkovskim klupama i svako drugo nenamjensko korištenje i oštećivanje opreme

Članom 161. navedene Odluke je utvrđena novčana kazna u iznosu od 50 do 3.000 KM za pravno lice, odnosno od 20 do 300 KM za građane koji postupaju suprotno zabranama iz članova 101. i 102. navedne Odluke.

U proteklim godinama su ovi prekršaji izrazito malo ili gotovo nikako sankcionisani, a pričinjene štete su sanirane iz budžeta Općine Visoko. Obzirom da su u 2011. godini sredstva za ovu namjenu vrlo ograničena, od naših sugrađana očekujemo da će u cjelini podržati akciju aktivne zaštite javnih zelenih površina.