Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

U visočkom Domu zdravlja sa poliklinikom nove cijene ljekarskih uvjerenja

altU JU “Dom zdravlja sa poliklinikom” Visoko od 15.02.2011.godine primjenjuju se nove cijene ljekarskih uvjerenja o zdravstvenom stanju.

Nove cijene:

Ljekarsko uvjerenje za posao – žene ……………………………………………….. 74,90 KM

Ljekarsko uvjerenje za posao – muškarci ………………………………………… 63,65 KM

Ljekarsko uvjerenje za vozača A i B kategorije …………………………………. 54,30 KM

Ljekarsko uvjerenje za vozača C, D i E kategorije ……………………………. 59,00 KM

Ljekarsko uvjerenje za nošenje oružja …………………………………………….. 54,30 KM

Ljekarsko uvjerenje za putovanje u inostranstvo – žene …………………… 74,90 KM

Ljekarsko uvjerenje za putovanje u inostranstvo – muškarci ……………. 63,65 KM

Ljekarsko uvjerenje za obavljanje dopunske djelatnosti – žene ……….. 74,90 KM

Ljekarsko uvjerenje za obavljanje dopunske djelatnosti – muškarci63,65 KM

Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djeteta – žene ………………………………… 96,40 KM

Ljekarsko uvjerenje za usvajanje djeteta – muškarci …………………………. 85,15 KM

Ljekarsko uvjerenje za dobrovoljno osiguranje – žene ……………………….. 74,90 KM

Ljekarsko uvjerenje za dobrovoljno osiguranje – muškarci ………………… 63,65 KM

Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka – žene …………………………………… 72,05 KM

Ljekarsko uvjerenje za sklapanje braka – muškarci ……………………………. 60,85 KM

Ljekarsko uvjerenje za privremeni boravak u BiH – žene …………………….. 70,20 KM

Ljekarsko uvjerenje za privremeni boravak u BiH – muškarci ………………. 58,95 KM

Obavijest o cijenama i uputstvo o načinu izdavanja ljekarskih uvjerenja nalazi se u Službi za medicinu rada.

Svi obrasci potrebni za izdavanje ljekarskih uvjerenja se izdaju u Službi za medicinu rada i besplatni su.

Na osnovu Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, a koju je donijelo Federalno ministarstvo zdravstva (Sl.Novine FBiH br. 6/11), obavještavamo Vas da je za jednog ljekara porodične medicine predviđeno 2.000 pacijenata umjesto dosadašnjih 2.500 pacijenata, te će se izvršiti reorganizacija pripadnosti pacijenata ljekaru porodične medicine o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni.

(www.dzvisoko.ba)