Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za Visoko.co.ba piše Gordan Koso: Unapređenje i poboljšanja položaja školskog sporta

altSvakom djetetu  i svim mladim osobama  jedno od temeljnih prava je i pravo na bavljenje sportskim aktivnostima. Zato školskom sportu treba pripasti poseban društveni status.

Svjedoci smo svakodnevne  poplave oglasa i ponuda raznih samozvanih „sportskih akademija“, „sportskih škola“ nogometa, rukometa, košarke, karatea itd., a sve u cilju što brže zarade i pražnjenja roditeljskih džepova i to od strane osoba koji ne ispunjavaju ni minimalne zakonske uslove za rad, a posebno kada je u pitanju stručna sprema za rad sa mladom populacijom.

U vremenu društvenog trenda povećanja ovisnosti devijantnoga i društveno neprihvatljivoga ponašanja djece i mladih, uloga školskoga sporta u prevenciji i suzbijanju takvog odrastanja i navika postaje još važnija. Dokazano je da sport može  igrati značajnu ulogu u razvoju djece i mladih, štiteći ih od negativnih utjecaja okoline, a pripadnost sportskoj ekipi može biti značajna podrška djeci i mladim sportistima u njihovu sazrijevanju i suočavanju s izazovima i stresnim situacijama savremenog društva.

Elementarna pitanja sporta i strategije sporta, a posebno pitanja školskog sporta, mogu se uređivati tek kada Vijeće za sport, pri Vijeću ministara BiH, Zakonom o sportu propiše obavezu osnivanja školskih sportskih društava, kao strateško-fundametalnog dijela sistema sporta u BiH. Poseban iskorak u organizaciji i upravljanju sistemom školskog sporta bio bi učinjen donošenjem zakonske regulative o obaveznom osnivanju školskog sportskog saveza na nivou države, kao pravnog oblika sa zakonskom zadaćom brige o sistemu školskog sporta.

Školski sport podrazumijeva sportske aktvnosti učenika koji se provode u školskim sportskim društvima izvan redovne nastave. Školski odbori u osnovnim i srednjim školama bili bi obavezni osnovati školska sportska društva bez  pravne osobnosti  i po automatizmu ta društva bila bi članovi školskog sportskog saveza općine i dalje do školskog sportskog saveza BiH .

Unutar školskog sportskog društva učenici bi bili podijeljeni u sekcije gdje treniraju izabrani sport ili sportove i sudjeluju na školskim sportskim takmičenjima. Od takmičenja postojala bi međurazredna i školska takmičenja, a ovisno o uspješnosti učenici bi mogli i  sudjelovati na općinskim, kantonalnim, federalnim i državnim i međudržavnim takmičenjima. U sistemu školskoga sporta s djecom i mladima, kao voditelji aktivnosti, treba da rade isključivo visokoškolovani kadrovi koji mogu i znaju odgovoriti zahtjevima stručnoga i pedagoškoga rada s djecom i mladima.

Kako u svemu tako i u školskom sportu nivo uspješnosti i masovnosti zavisi od finansiranja, ono bi se moralo  odvijati u nadležnosti Ministarstva  za obrazovanje , te u cijelosti iz budžetskih sredstava sa nekoliko nivoa od lokalnih do državnih. Ne bi bilo isključeno ni prikupljanje članarine članova društava, kao i okretanje tržištu odnosno pažnji donatora i znatnijem prisustvu sponzora koji bi pronašli svoj interes ulaganja u talentirane učenike na putu ka stvaranju vrhunskih sportista.

Samim osnivanjem školskog sportskog saveza BiH stekli bi se uslovi za punopravno članstvo u Međunarodnoj federaciji školskog sporta (Internacional Schoolsport Federation  ISF).

Međunarodna federacija školskog sporta (ISF) danas ima 63 članice na pet kontinenata i obuhvaća oko 400 miliona djece, te pomaže svoje članice kako organizacijski, tako i finansijski.

ISF – Međunarodna federacija školskoga sporta organizira svjetska učenička prvenstva u sljedećim sportovima: rukomet, atletika, badminton, košarka, nogomet, gimnastika (sportska i ritmička), orijentacijsko trčanje, skijanje, plivanje, stolni tenis i odbojka.  Na takmičenju sudjeluju isključivo

školske ekipe koje moraju biti sastavljene od učenika iz iste škole. Svjetska školska prvenstva u navedenim sportovima održavaju se svake dvije godine tokom aprila i maja mjeseca.

Svjetsko školsko prevenstvo u rukometu za srednje škole održano je prošle, 2010.godine u Portugalu.

Da bi se školska djeca, njihovi roditelji a i šira javnost upoznala sa djelovanjem, dostignućima i važnosti uključivanja djece u školski sport, kao i samom potrebom formiranja i afirmacije školskog sportskog saveza kao temelja za stvaranje  vrhunskih sportista ali i sistemsko prepoznavanje talentiranih učenika, ujedno izbjegavajući nelegalan i nestručan rad  samozvanih trenera/učitelja u njihovim sumnjivim“školama sporta” i “brzim sportskim kursevima”, nužno je ostvariti saradnju sa medijima.

Nastanak, uloga i djelovanje školskog sportskog saveza, kao i prepoznatljivost mora biti sistemski uređeno i  mora imati medijsku podršku. Školski sportski savez bi trebao pronaći modalitete saradnje sa svim medijima, od televizijskih, radijskih, internetskih i štampanih na svim nivoima od lokalnih da međunarodnih. Zastupljenost u medijima i promocija školskoga sporta putem medija treba u kontinuitetu pomoći razvoju kvalitetnog školskoga sporta i biti u funkciji širenja svijesti o važnosti i potrebi sistemskog bavljenja sportom djece u osnovnim i srednjim školama.