Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

ASA OSIGURANJE predstavila rezultate: Rast uprkos krizi

altASA OSIGURANJE, jedna od najmlađih osiguravajućih kuća u FBiH, uprkos krizi i prezasićenom tržištu na kojem posluje još 16 osiguravajućih kuća, završila je 2010. godinu sa premijom osiguranja u iznosu od 9.400.000 KM, i time povećala premiju osiguranja za 14% u odnosu na prethodnu godinu.
 
Ova članica ASA grupacije počela je sa radom u oktobru 2007. godine i u relativno kratkom periodu izrasla u respektabilnu osiguravajuću kuću sa preko 80 zaposlenika i rasprostranjenom mrežom od 32 svoja i 25 posredničkih prodajnih mjesta širom FBiH.
 
„ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog osiguranja što uključuje osiguranje osoba, vozila i imovine“,- kaže Nedim Gavranović, direktor ASA OSIGURANJA, te dodaje da je kreiran i novi, jedinstven proizvod na tržištu BiH: Osiguranje-Produžena garancija.  „Posebne pogodnosti za klijente predstavlja ubrzana procedura obrade šteta za vozila koja se obavlja u ovlaštenim servisima po principu ključ u ruke“,- ističe Gavranović.
 
Prateći politiku ASA grupacije, ASA OSIGURANJE i u 2011. godini nastavlja svoju misiju potpune posvećenosti unapređenju sigurnosti življenja i poslovanja svojih klijenata, uz kontinuirano razvijanje novih proizvoda i kanala prodaje, ulaganje u svoje ljudske resurse, poslovne procese i infrastrukturu, i njegovanju odnosa sa društvenom zajednicom u kojoj posluje.

ASA OSIGURANJE, jedna od najmlađih osiguravajućih
kuća u FBiH, uprkos krizi i prezasićenom tržištu na kojem posluje još 16
osiguravajućih kuća završila je 2010. godinu sa premijom osiguranja u iznosu od
9.400.000 KM, i time povećalo premiju osiguranja za 14% u odnosu na prethodnu
godinu.

Ova članica ASA grupacije počela je sa radom u oktobru 2007. godine i u relativno
kratkom periodu izraslo u respektabilnu osiguravajuću kuću sa preko 80 zaposlenika
i ima rasprostranjenu mrežu od 32 svoja i 25 posredničkih prodajnih mjesta širom
FBiH gdje posluje.

„ASA OSIGURANJE u svojoj ponudi ima kompletnu paletu proizvoda neživotnog
osiguranja što uključuje osiguranje osoba, vozila i imovine“, kaže Nedim Gavranović,
direktor ASA OSIGURANJA, te dodaje je kreiran i novi, jedinstven proizvod na tržištu
BiH, Osiguranje-Produžena garancija. „Posebne pogodnosti za klijente predstavlja
ubrzana procedura obrade šteta za vozila koja se obavlja u ovlaštenim servisima po
principu ključ u ruke“, ističe Gavranović.

Prateći politiku ASA grupacije, ASA OSIGURANJE i u 2011. godini nastavlja svoju
misiju potpune posvećenosti unapređenju sigurnosti življenja i poslovanja svojih
klijenata, uz kontinuirano razvijanje novih proizvoda i kanala prodaje, ulaganje u
svoje ljudske resurse, poslovne procese i infrastrukturu, i njegovanju odnosa sa
društvenom zajednicom u kojoj posluje.