Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisan Sporazum o saradnji između Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine i Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

altU srijedu, 02. februara 2011. godine u Sarajevu, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH  Adnan Delić i direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine Zdenko Milinović potpisali su Sporazum o saradnji kojim se unapređuje postojeća saradnja ove dvije institucije.

Na osnovu potpisanog Sporazuma unaprijeđuje se saradnja u oblasti statistike tržišta rada na način da je definisana razmjena podataka iz domena statistike zaposlenosti, te razmjena informacija u pogledu planiranih međunarodnih sastanaka u vezi sa statistikom tržišta rada, informacija o planiranim obukama, konferencijama i radionicama, razmjena zaključaka, izvještaja i drugih materijala sa sastanaka, obuka i konferencija kojima su prisustvovali zaposlenici ovih institucija, te razmjena metodoloških pojašnjenja u pogledu kompilacije statistika, a koja bi trebala pridonijeti transparentnosti i većoj konzistentnosti statistike tržišta rada.

Na ovaj način izbjeći će se dupliciranje statističkih poslova na nivou Bosne i Hercegovine, spriječit će se protivrječnosti dobivenih podataka, te će se promovirati visok kvalitet i konzistentnost statistike na nivou Bosne i Hercegovine

Posted in BiH