Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

CIK: Adminu Mostiću, vijećniku u OV Visoko, izrečena četverogodišnja zabrana kandidovanja na bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika!

altCentralna izborna komisija (CIK) BiH izrekla je Selimu Bešlagiću, zastupniku Socijaldemokratske partije (SDP) BiH u prošlom sazivu Parlamenta BiH, kaznu nepodobnosti za kandidovanje na bilo koju funkciju izabranog zvaničnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika u periodu od četiri godine, zbog sukoba interesa.

-Uz ovu sankciju, Bešlagiću je izrečena i novčana kazna u iznosu od 1.000 KM – saopćeno je iz CIK-a BiH.
Utvrđeno je da je Bešlagić dok je obavljao funkciju zastupnika u Parlamentu BiH istovremeno, u periodu od 14. avgusta 2008. do 13. oktobra 2009. godine, obavljao i funkciju člana Skupštine privatnog preduzeća “GIT – Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale” d.o.o Tuzla. Radi se o preduzeću koje je u 2009. godini sklapalo ugovore vrijednosti veće od 5.000 KM godišnje sa institucijama koje se finansiraju iz budžeta bilo kojeg nivoa vlasti, čime je počinio prekršaj Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH.

Također zbog sukoba interesa, CIK BiH  izrekao je novčane  kazne i zabrane kandidovanja i Dragi Katiću i Zvonimiru Anđeliću, općinskim vijećnicima u Usori, te poslanicima u Skupštini Brčko Distrikta: Šemsi Sakoviću i Sejfudinu Zahiroviću.

Adminu Mostiću, vijećniku u Općinskom vijeću Visoko, izrečena je četverogodišnja zabrana kandidovanja na bilo koju funkciju izabranog dužnosnika, nosioca izvršne funkcije ili savjetnika.

Uz novčanu kaznu od 1.000 KM, CIK BiH je i aktuelnom gradonačelniku Brčko Distrikta Draganu Pajiću izrekao zabranu kandidovanja u periodu četiri godine, jer je utvrđeno da njegov bliski srodnik obavlja funkciju ovlaštenog lica privatnog preduzeća “Posavinalek” d.o.o. Brčko, koje je u 2009. i 2010. godini poslovalo sa Distriktom u vrijednosti većoj od 5.000 KM godišnje.