Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Nakon trećeg javnog konkursa Općina Visoko konačno dobila građevinskog inspektora po imenu Evvel Žutić

altU Visokom već duže vrijeme vlada potpuni urbicid u kojem se građevinari, ulagači, kao i svi ostali ponašaju po sistemu divljeg zapada, te shodno tim pravilima mijenjaju arhitekturu užeg gradskog jezgra. Rezultat svega toga su sudski procesi i otpuštanja odgovornih u zgradi Općine Visoko. Za vrijeme svih tih dešavanja Općina je očajnički pokušavala riješiti pitanje građevinskog inspektora, koji bi trebao biti odgovorna osoba za sve što se dešava. Međutim, takvog kadra nije bilo u Visokom, a čudne “divlje” gradnje ne samo da nisu prestajale nego im je taj ambijent i pogodovao.
Nakon trećeg javnog konkursa za prijem državnog službenika 21.10.2010. godine na konkurs se javio i zadovoljio kriterije Žutić Evvel iz Vareša, koji bi uskoro trebao početi sa radom u Općini Visoko. Evo čime bi se kao građevinski inspektor trebao baviti gospodin Žutić:
Opis poslova: vrši inspekcijski nadzor u oblasti građenja; provjerava da li je gradnja objekta na određenom području u skladu sa planom i odobrenjem za građenje i posebnim uslovima propisanim Zakonom o građenju, te da li se drugi radovi na posebno zaštićenim ili ugroženim područjima vrše u skladu sa Zakonom o građenju; prati propise F BiH, Kantona i Općine iz nadležnosti građevinske inspekcije i obavještava šefa Odsjeka o mjerama koje treba poduzeti; izrađuje i učestvuje u izradi odluka i drugih propisa i pojedinačnih akata iz nadležnosti građevinske inspekcije; vrši kontrolu primjene propisa iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije; zabranjuje obavljanje radnji kojima se povređuju propisi iz nadležnosti nadzora građevinske inspekcije; podnosi prijave nadležnim organima, izrađuje analize, izvještaje, informacije iz oblasti nadzora građevinske inspekcije i uspostavlja saradnju sa drugim organima iz ove oblasti; izrađuje mjesečne, šestomjesečne i godišnje izvještaje o svom radu; obavlja druge poslove po nalogu pretpostavljenog, a u skladu sa stručnom spremom i prirodom radnog mjesta i odgovoran je šefu Odsjeka.