Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Općina Kakanj odlučna u borbi za zdrav i čist životni ambijent

altPovodom katastrofalnog stanja u pogledu čistoće kakanjskih saobraćajnica, općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri, nakon ličnog obilaska saobraćajnica, poduzeo je niz mjera u cilju osiguranja neometanog saobraćaja u Kaknju:

 • Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj će odmah izdati nalog JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za čišćenje i pranje javnih površina (saobraćajnice, trotoari i sl.) u gradskom području (po prioritetima), a takođe će naložiti čišćenje i pranje ul. 311. lahke brdske brigade i ul. Selima ef. Merdanovića;
 • Zbog izvođenja radova u bivšoj pilani „Stolar“ i iznošenja blata na javnu saobraćajnicu, komunalni inspektor Općine Kakanj će odmah izdati nalog firmi „Trgošped“ d.o.o. Kakanj za čišćenje i pranje ulice „Rudarska“, na potezu od bivšeg „Karitasa“ do kapije „RMU“ Kakanj;
 • Komunalni inspektor Općine Kakanj će odmah izdati nalog firmi „Hidrogradnja“ za čišćenje i pranje javne saobraćajne površine na potezu od kamenoloma do objekta „Maršal“;
 • Komunalni inspektor Općine Kakanj će odmah izdati nalog firmi Tvornica cementa „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za čišćenje i pranje javne saobraćajne površine na potezu od objekta „Maršal“ do Tvornice cementa „Kakanj“;
 • Komunalni inspektor Općine Kakanj će odmah izdati nalog firmi RMU „Kakanj“ d.o.o. Kakanj za čišćenje i pranje:
 • javne saobraćajne površine na potezu od površinskog kopa do objekta „Maršal“,
 • javne saobraćajne površine prema zgradi direkcije površinskog kopa,
 • javne saobraćajne površine na potezu od „Dobojskog mosta“ na izlazu iz naselja Doboj, do raskrsnice kod firme „Delta-petrol“ d.o.o. Kakanj,
 • javne saobraćajne površine u naselju „Haljinići“, pored rudničkog pogona u Haljinićima;
 • Komunalni inspektor Općine Kakanj će odmah izdati nalog firmi „Mibral“ za čišćenje i pranje javne saobraćajne površine na potezu od kuće Neimarlija Namira do raskrsnice iza industrijskog mosta;
 • Da eko-redari i komunalni inspektor utvrde ko baca smeće i otpad na javnoj površini ispod Pravoslavne crkve u Kaknju i protiv počinioca prekršaja poduzmu odgovarajuće mjere, te nalože JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj čišćenje pomenute javne površine;
 • Pošto je utvrđeno da JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj prilikom odvoza smeća, ne očisti otpad i smeće pored kontejnera i korpi, komunalni inspektor će odmah izdati nalog JP „Vodokom“ d.o.o. Kakanj za čišćenje i uklanjanje navedenog smeća i otpada, a posebno na slijedećim lokacijama: pored zgrade Policijske stanice Kakanj, pored zgrade „Poleta“, pored zgrade „Centra za socijalni rad“ Kakanj, pored objekata „Pojata“ i „Karitas“. Komunalni inspektor je dužan poduzeti odgovarajuće mjere protiv počinioca prekršaja;
 • Da komunalni inspektor naloži J.P. „Grijanje“ d.o.o. Kakanj uklanjanje materijala-zemlje koji je istrešen pored JU „Centar za socijalni rad“ Kakanj;
 • Da se naloži firmi „Trgošped“ d.o.o. Kakanj i izvođaču radova na autocesti-firmi „Hering“, uklanjanje blata i nečistoća sa kolovoza,  te pranje površine asfaltnog zastora regionalne ceste RC-445 Visoko-Kakanj-Donji Kakanj. O navedenom problemu upoznata je Diekcija za ceste ZDK, a odmah će biti obaviješten i Kantonalni inspektor za ceste;
 • Da Profesionalna vatrogasna jedinica Općine Kakanj izvrši pranje i čišćenje malih ulica ispod džamije u naselju Doboj;
 • Da komunalni inspektor naloži uklanjanje balvana u ulici 309. brigade i poduzme odgovarajuće mjere;
 • Odmah poduzeti propisane mjere i pokrenuti prekršajne postupke protiv svih fizičkih i pravnih lica zbog kršenja Odluke o komunalnom redu Općine Kakanj („Službene novine Općine Kakanj“, broj: 9/2010).

 

O problemima zagađenosti zraka i prljavih saobraćajnica razgovaralo se i na jučerašnjoj sjednici Općinskog štaba civilne zaštite kojim komanduje općinski načelnik Mensur Jašarspahić Suri.

Na sjednici Štaba usvojeno je nekoliko zaključaka koji se odnose na probleme zbog visokih vrijednosti koncentracije sumpor-diosida i na problem zaprljanih saobraćajnica:

 • Štab CZ konstatira da je stanje nepromijenjeno i da ostaje na snazi epizoda pripravnosti koju je proglasio Operativni štab za realizaciju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka na području ZDK kojeg je usvojila Vlada ZDK;
 • Obavezuje se Dom zdravlja, direktor i menadžment, da prate zdravstveno stanje stanovništva na području općine;
 • Štab CZ će se obratiti u pisanoj formi Federalnom ministarstvu okoliša, Ministarstvu za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK, direktoru Federalne uprave za inspekcijske poslove, Premijeru Vlade Federacije, Premijeru ZDK, sa zahtjevom da poduzmu preventivne mjere u skladu sa zakonom, u smislu da se zagađivači stave pod kontrolu;
 • Policijska stanica Kakanj treba da prati zakonske obaveze u smislu upotrebe vozila i pretovara istih;
 • Štab CZ će zasijedati po potrebi više puta u sedmici;
 • Štab CZ moli medije da prate stanje i da informišu građanstvo o svim aktivnostima.
 • Općinski štab CZ na čelu sa načelnikom traži od Policijske stanice Kakanj da  prati stanje saobraćaja i da primijeni zakonske odredbe koje zabranjuju  nanošenju prljavštine na kolovoz gdje dolazi do ugrožavanja bezbjednosti učesnika u saobraćaju i da o tome obavještavaju Općinski štab CZ o poduzetim mjerama.
 • Firme, građevinske i prevozničke, se obavezuju da primjenjuju zakon i da ne prljaju saobraćajnice;
 • Zadužuje se Služba za urbanizam da izdavanjem rješenja koja se odnose na radove uz saobraćajnice  obavezno naznači obavezu čišćenja i održavanja saobraćajnih površina koje se koriste tokom gradnje, a na osnovu Odluke o komunalnom redu;
 • Traži se od JP „Autoceste FBiH“  da naloži ugovorom da izvođači radova održavaju saobraćajnice, u protivnom će se obustaviti radovi na tim područjima;
 • O poduzetim mjerama i aktivnostima općinski načelnik će upoznati Općinsko vijeće Kakanj;
 • Zadužuje se Zavod za planiranje da odmah i bez odlaganja dovede saobraćajnice u podnošljivo stanje;.
 • Zadužuje se šef Odsjeka za inspekcijske poslove i eko-redari  da prate stanje na terenu i da preko pomoćnika načelnika obavještava o stanju na terenu načelnika Općine;
 • Zadužuje se Služba za poduzetništvo, društvene djelatnosti, eko-zaštitu i inspekcijske poslove da organizuje, preraspodjelom radnog vremena,  praćenje stanja saobraćajnica i poslije radnog vremena općinskog organa uprave;
 • Mole se mediji da i oni daju svoj doprinos u praćenju stanja zagađenosti na području Općine.