Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Za visoko.co.ba piše Fehim Baraković: Novac i djeca

altU vezi s odnosom djece prema novcu i njihovom slobodnom raspolaganju novcem nameću nam se mnoga pitanja. Da li novac zaista kvari dijete? Smijemo li mu ga dati? Koliko? U koje uzrasno doba?

Na ova pitanja nema matematički tačnog odgovora. Međutim, da novac ne bi negativno utjecao na razvoj mlade ličnosti, treba postepeno u njoj stvarati pravilan odnos prema novcu.

Još je stari pedagog John Locke isticao da treba s djetetom razgovarati o ekonomskim problemima porodice. Vrlo je korisno dijete upoznavati s kućnim budžetom. Važno je da dijete zna da su roditelji vlastitim radom zaradili novac kojim raspolažu, da se tim novcem nabavlja sve što je potrebno za domaćinstvo i da prednost imaju najpotrebnije stvari. Na primjer, majka je željela kupiti zimski kaput, ali je iskrsnuo nepredviđeni popravak automobila i – ona se odrekla kupovine zimskog kaputa koji joj je bio neophodan. Jer automobilom se koristi cijela porodica, njime roditelji odlaze na posao, djeca u školu, na izlete i godišnji odmor. Zbog toga se majka odriče kaputa, žrtvuje svoju želju i vlastitu potrebu za dobro ostalih članova porodice. To pred djecom ne treba kriti, već ih, svakako treba upoznati s tom činjenicom, da bi naučila kako je važno nesebično i razborito dogovoriti se s ostalim članovima porodice za što će se utrošiti određeni iznos novca. I naše društvo traži da djecu odgajamo tako da bi kasnije bili racionalni i trezveni gospodari te znali mudro upotrebljavati i društvena sredstva. Međutim, kad dijete postane mali rasipnik, ono već od malih nogu krade i vara roditelje, pa postoji velika vjerovatnoća da će tako nastaviti sa društvenim sredstvima.

Upravo novac može pokvariti pojedinca, a može poslužiti i kao dobro odgojno-vaspitno sredstvo. Zato je opasno davati djetetu novac da njime samostalno raspolaže, kad ono inače nije samostalno. Dijete će vrlo brzo i neracionalno potrošiti novac i u njemu će se javiti nova potreba za novcem, te će tako postati nezasitivo. Isto će se tako javljati i nove mogućnosti za trošenje novca. Novac što ga dijete prije trošilo za sladoled, igračke, kasnije počinje trošiti za cigarete, piće i drogu. Kad se ima dosta novca, nije problem otići u kino, u disko-klub, ući u lokal i izigravati odraslu osobu. Kad takvo dijete ne bude imalo novca koliko želi, uzet će ga od roditelja, i to slobodno jer se smatra da nije krađa uzeti nešto od roditelja. To je međutim, krađa, krađa u vlastitoj porodici i put do krađe izvan porodice. Ako dijete ne shvati već u ranoj dobi da se novac stječe radom, neće se ni kasnije truditi da ga zaradi.

Svi mi uglavnom nemamo toliko novca da bismo mogli ispunjavati sve svoje želje, pa isto tako i dječije, ali takve se želje i željice neće ni javljati kod djece koju smo upoznali s rješavanjem ekonomskih problema u porodici. Djetetu treba objasniti da bez racionalnog trošenja novca porodica ne može egzistirati.

Kao i uvijek u odgoju-vaspitanju, tako i u razvijanju pravilnog odnosa prema novcu potrebno je jedinstveno djelovanje i oca i majke. Ne smije jedan roditelj ispunjavati želje djeteta skrivajući to pred drugim roditeljem, jer u tom slučaju jedan roditelj zajedno s djetetom vara drugog roditelja.

Griješimo ako dozvolimo da dijete izraste do punoljetnosti a da ne zna ništa o novcu i o raspolaganju novcem. Isto tako griješimo ako djetetu dajemo suvišan i nepotreban novac, a ne kontrolišemo ga i ne upućujemo kako da ga troši.

Djetetu treba davati džeparac prema njegovim potrebama i prema mogućnostima porodice. Što je dijete starije, njegove su potrebe veće, pa mu treba davati i veći džeparac. Dijete će se učiti raspoređivati novac da mu traje cijeli mjesec. Pomalo će se tako navikavati i na štednju. A ponekad će se odreći i neke svoje želje da bi ostvario drugu potrebu, odnosno u korist nekog drugog: roditelja, sestre, brata, rodice. Tako će se odgajati u nesebičnom duhu. Majka može upozoriti dijete da se približava sestrin rođendan, da treba nešto uštedjeti za poklon. To isto može predložiti otac za majčin rođendan. U takvim slučajevima novac neće kvariti djecu, nego će služiti kao dobro odgojno-vaspitno sredstvo.

 

FEHIM BARAKOVIĆ

Posted in BiH