Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Još neizvjesna sudbina Visokogasa: Vijećnici žele da “ovo profitabilno preduzeće ostane u rukama građana općine Visoko”

altVijećnici Općinskog vijeća Visoko potvrdili su stav ovog zakonodavnog tijela iz  2007.g. i ostali pri stavu da žele da Visokogas ostane u rukama Općine Visoko, odnosno građana, kako to vijećnici često vole naglasiti. Iako je rasprava bila duga i na momente neproduktivna, pružila je učesnicima još dodatnih informacija, a iznešene su i nove – stare dileme o dobitima i ulaganjima ovog preduzeća, redoslijedu poteza Agencije za privatizaciju, vijeća i nadležnog ministarstva ZDK.

Vijećnici su, dakle, potvrdili staru odluku o njihovim željama da ovo preduzeće ostane u građanskim rukama, mada iz Agencije ne ostavljaju dovoljno nade da će se nešto takvo zaista i ostvariti. Oni se pozivaju na donešene odluke koje vijeće ne može poništiti, a  prema kojima Unis Fagas kao prvorangfirani ponuđač može ući u posjed ovog visočkog gasovodnog preduzeća.

Za pripremno ročište u procesu koji je protiv Agencije za privatizaciju pokrenuo Unis Fagas, u petak 07.januara, u agenciji su pripremili dokument vansudske nagodbe, čime bi umjesto 1,3 miliona koje traži Fagas, pristali na njegov ulazak u Visokogas.

Vijećnici su skoro jednoglasno prihvatili Zaključke kojima se praktično potvrđuju stare odluke iz 2007.g. koje je donijelo ovo tijelo, te zahtijevaju obustavljanje privatizacije. Neki od vijećnika navode i da će se Agencija, ako pristine na vansudsku nagodbu, suočiti sa tužbom općinskog vijeća i ličnim tužbama građana Visokog.

Na  sjednici OV Visoko pored vijećnika i predstavnika izvršne vlasti, bili su prisutni i predstavnici Agencije za privatizaciju ZDK kao i članovi Nadzornog odbora Visokogasa.

Prisutnima se obratila i aktuelna direktorica Agencije za privatizaciju ZDK, Mufida Džindo koja je drugooptužena u ovom procesu.

“Unis Fagas, gospodin Gradaščević  nije više imao živaca. Ja sam bila frapirana kad sam dobila tužbu, ali  ja se nisam uplašila kao što to misli direktor Visokogasa. Traži se naknada štete u iznosu 1,3 miliona KM. Nema nam druge, ako ne sudska nagodba onda idemo dalje u proces, ugovor mora biti potpisan. Rješenje o pravosnažnosti od 28.05.2008.g.  o izboru najpovoljnije ponude je konačno i definitivno” – istakla je Džindo.

altIstičući kako je javno dobro nešto što će se svakako prije ili kasnije vratiti općini, vijećnik Senad Karavdić postavio je nekoliko konkretnih pitanja ističući navode direktorice Džindo koja je istakla da pravila prodaje nemaju pravnu važnost.

“Ja  sam u dilemi da li i šta u ovim dokumentima ima pravnu važnost. Prije svega me zanima pravna važnost odluka i zaključaka koje je donijelo ovo vijeće. Svi ti akti OV su dostavljeni prije 28.maja 2008.g., dakle prije pravosnažnog rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača, oni su bili u rokovima i dozvoljavali su intervenciju. Mi nikada ni od jedne instance nismo dobili odgovore, ni od Ministarstva privrede, Vlade niti Agencije. Naše akte niko nije, što kaže naš narod, “zarezivao ni za suhu šljivu”, onda se pitam imaju li naše odluke pravnu težinu” – pitao je Karavdić ističući stav da će se Visokogas sigurno privatizovati prije ili kasnije, a da naša jedina briga treba biti cijena plina i da li je sve obavljeno po zakonu.

Stav Visokogas o toku privatizacije s posebnim osvrtom na revizorski izvještaj koji je priložila Agencija za privatizaciju, a  koji je platio Unis Fagas, dao je Madžid Avdagić, predsjednik Nadzornog odbora Visokogasa.

“Tačno je da je revizorski izvještaj urađen, ali on je rađen od 2004.g.kad su napravljena ta isknjiženja. Nije tačno da je društvo bez ikakve ovlasti izvršilo povrat javnog dobra, to je urađeno u skladu sa odlukom OV. 2004.g. prihod je bio 700 000 KM, a  2010.g. blizu četiri miliona KM”

Tokom rasprave koja je predhodila konačnom izglasavanju stava OV o ovom pitanju, načelnik općine Visoko Munib Alibegović postavio je konkretna pitanja predstavnicima Nadzornog odbora Visokogasa koja se tiču iznosa dobiti ovog preduzeća u posljednjih šest godina te pitanje zašto u njihovom izvještaju nije naveden dug prema BH Gasu koje ovo preduzeće ima. Alibegović također pita i za sredstva koja su uložena u proteklim godinama i koja bi se trebala vratiti u budžet općine Visoko.

“Šta se dešava sa sredstvima koja su kreditom prebačena Energooinvestu i Unis Fagasu i šta je sa sredstvima uloženim u javno dobro od 2005.g. do danas. Ukoliko ni danas ne dobijemo konkretne odgovore mi ćemi i dalje istrajati na izdvajanju javnog dobra gasovodne mreže  iz Visokogasa bez obzira na odluke skupštine. Nastojat ćemo da sredstva koja je Visokogas platio Unis fagasu i Energoionvestu budu vraćena na račun općine Visoko  i da ono što se ulagalo zadnjih godina vrati općini Visoko”.

Načelnik Alibegović i pored toga što su vijećnici izglasali novu – staru odluku o obustavljanju privatizacije Visokogasa, se ograđuje od eventualnih posljedica ove odluke koje  mogu pasti na teret budžeta općine Visoko.

Tokom rasprave i postavljanja pitanja predstavnici Agencije za privatizaciju ZDK sugerisali su da se altzapočeti proces privatizacije Visokogasa iz 2005.g ne može zaustaviti što potvrđuju i posljednji događaji  kao što je pokretanje tužbe protiv Agencije i njene direktorice od strane Unis Fagasa koji je na tenderu proglašen prvorangiranim ponuđačem. Iz Agencije sugerišu da je ovaj proces privatizacije zakonit i za Vladu ZDK i resorno ministarstvo koji nisu reagovali ni na prvi stav OV o obustavljanju privatizacije iz januara 2007.g.