Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Mišljenja i stavovi o Visokogasu iz januara 2007.g.

Zašto je Unis Fagas ocjenjen najpovoljnijim ponuđečem u privatizaciji Visokogasa, pitanje je koje smo postavili Seadu Gradaščeviću direktoru Unis Fagasa tokom intervjua iz januara 2007.g.

„ Što se tiče finansijskog potencijala  to je vidljivo iz naše prijave, gdje mi možemo bez ikakvog kredita uraditi sve ono što smo i obećali i da uradimo. Naše je iskustvo u gasifikaciji Sarajeva ogromno, jer smo jedan od najvećih dobavljača Sarajevogasa, isporučioci smo u poslijeratnom periodu, 75 000 setova firmi Sarajevogas-u. Našim prijedlogom mi u startu dajemo 2, 7 miliona KM, da se namire svi povjerioci koji su bili prema Visokogasu, tu mislim i na Općinu koja je iz svog budžeta davala za Visokogas. Rekli smo da ćemo u prvoj godini investirati 1,3 miliona KM. Ja vas sada pitam ako neko podigne kredit jel’ on tri godine umrtvio to sve? Tvrdnje iz Visokogasa da će sa ovih 700 000 KM duga biti dobiti ja tvrdim da neće i da nisu pravi materijali priloženi. Mislim da opcija da Visokogas ostane u vlasništvu Općine Visoko nije dobra za građane Visokog. To bi značilo vraćanje u 1999.g. kada je Vispkogas ušao s nama u aranžman“ – ističe u intervjuu za Radio Q Sead Gradaščević u januaru 2007.g. naglašavajući  tada da je s Agencijom za privatizaciju ZDK praktično već sklopljen ugovor što je zakonski nemoguće vratiti.

U januaru 2007.g. razgovarali smo i sa načelnikom Općine Visoko Munibom Alibegovićem koji je tada, a  nezvanično saznajemo i danas, bio za privatizaciju Visokogasa i aranžman sa sarajevskim Unis Fagasom.

„Ja sam za privatizaciju i bez obzira na eventualne tužbe. Mislim da zbog toga što imamo jače efekte u prvih pet – šest godina, sve pretpostavke koje idu kasnije su ipak pretpostavke, a s druge strane u uslovima privatizacije ulaganja 3,5 miliona u naredne tri godine je dobra investicija uz ove dvije koje bismo imali odmah u sanaciji gubitaka. Mislim da onaj ko je preuzeo obavezu da završi gasifikaciju na području cjelokupne općine Visoko, će sigurno tražiti motiv da ima što više potrošača“ – izjavio je prije četiri godine Alibegović.