Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

UNIS Fagas opet „napada“: Hoće li i mogu li vijećnici OV Visoko spriječiti privatizaciju Visokogasa d.o.o Visoko?

Sarajevsko preduzeće UNIS Fagas ne odustaje od kupovine visočkog gasovodnog preduzeća Visokogas d.o.o Visoko. Iako su vijećnici Općinskog vijeća Visoko  u januaru 2007.g. donijeli Zaključak da odustaju od privatizacije, do sada se nije ozvaničilo povlačenje iz ovog procesa.

U međuvremenu UNIS Fagas je tužio Agenciju za privatizaciju ZDK i njenu direktoricu i traži odštetu od 1,3 miliona KM zbog nepotpisivanja ugovora o kupovini Visokogasa jer je UNIS Fagas proglašen prvoplasiranom firmom u procesu prodaje ovog preduzeća.

Nadzorni odbor Visokogasa sazvao je hitnu sjednicu OV Visoko kako bi se zauzeo stav i preduzele mjere sprječavanja štetnih posljedica djelovanja odgovornih osoba  iz Agencije za privatizaciju ZDK koje su direktno suprotstavljene  stavovima i zaključcima Općinskog vijeća i Skupštine Visokogas-a.

Direktor Visokogasa Hajrudin Handžić ističe da nema nikakvog uporišta u traženju ikakvih sredstava za šta kao dokaze navodi brojnu dokumentaciju, te potez UNIS Fagasa smatra običnim blefom.

„Mislim da su izazvali strah u Agenciji za privatizaciju jer je njihov predstavnik na ročištu Enes Imamović nagovijesti da će se ići na vansudsku nagodbu. To praktično znači da će UNIS Fagas odustati od traženja 1,3 miliona KM, a  agencija će zauzvrat potpisati ugovor o kupoprodaji Visokogasa, što je i praktično jedini cilj ove tužbe“ – ističe Handžić.

Stav NO Visokogas-a je da se uputi zaključak OV Visoko, kao vlasnika javnog dobra – gasovodne mreže, prema Agenciji za privatizaciju ZDK kao nadležnoj instituciji kojim bi se spriječila prodaja i popuštanje pred zahtjevima UNIS Fagasa. Samo na taj način Visokogas će ostati u vlasništvu Općine Visoko, odnosno građana. Cilj je da se po ko zna koji put upozori Vlada ZDK i da joj se ukaže na pokušaj oduzimanja  javnog dobra, odnosno konačno provođenje odluka i zaključaka OV Visoko kao nadležnog tijela u postupku obustavljanja privatizacije.

„OV Visoko bi na ovoj vanrednoj sjednici trebalo donijeti stav i zaključak da se spriječi prodaja Visokoga-a. Nema privatizacije Visokogasa bez dobivanja koncesije i obratno. Meni je advokat rekao da ako se potpiše ugovor o kupoprodaji, stvar je vjerovatno gotova. Na sceni je još jedan pokušaj nelegalne privatizacije koji se mora spriječiti.“ – ističe Handžić.

Podsjećamo, Visokogas je vratio sve dugove zbog kojih se išlo u privatizaciju. Kako ističe Handžić „mi trenutno nismo dužni za javno dobro gasovodnu mrežu koju smo napravili, nijedan fening“. Za period od 10 godina investirano je 8,9 miliona KM u gasovodnu mrežu.

„Privatizacija Visokogasa s ovakvim pokazateljima bila bi apsurdna i to su vijećnici i prepoznali donoseći Odluku da više nisu za privatizaciju ovog gasovodnog preduzeća, da neće nikome dati koncesiju na javno dobro – a ako nema koncesije onda nema ni privatizacije. Mi moramo reagovati još jednom i da zaustavimo eventualno takve radnje jer je očigledno da je UNIS Fagas uspio da zaplaši odgovorne u Agenciji za privatizaciju ZDK” – navodi Handžić.

Handžić i NO Visokogas vjeruju da će vijećnici i načelnik općine Visoko Munib Alibegović reagovati na vrijeme i iskoristiti pravo kako bi se spriječio pokušaj ulaska UNIS Fagasa u Visokogas. Handžić podsjeća i na dva dokumenta o ekonomskoj neopravdanosti privatizacije Visokogasa od kojih jedan potpisuje Ekonomski institut iz Sarajeva, te ističe da je suvišno ponavljati šta znači ako Visokogas damo nekome u ruke iz vlasništva Općine, odnosno građana. Handžić se nada i da će građani prepoznati isključivo svoje interese u obustavljanju privatizacije Visokogasa.

„Onog trenutka kad završimo izgradnju gasovodne mreže, što je po sadašnjoj dinamici moguće za četiri do pet godina, ili uz pomoć kredita za dvije godine, onda nakon vraćanja kredita ostaje 700 do 800 hiljada KM realne godišnje dobiti što je na raspolaganju vijećnicima i građanima za projekte infrastrukture i novih ulaganja. Sve je u rukama vijećnika. U slučaju da dodje do privatizacije, jasno je da kompletna dobit ide novom vlasniku (čitaj UNIS Fagasu) nakon izgradnje gasovodne mreže, i to na period od 30 godina. Još važnije je da niko od građana niti OV više ne bi mogao uticati na cijenu gasa“.

Handžić ističe i da privatizacija ne bi bila sporna da postoje razlozi za nju, ali to s Visokogasom nije slučaj. Još nije poznato kada će biti održana tražena vanredna sjednica Općinskog vijeća, mada prema Handžićevim riječima, radi se na pripremama. Vijećnici nemaju puno vremena za reakciju jer je sljedeće ročište zakazano za 07. januar 2011.g. na kojem bi mogla biti obznanjena i vansudska nagodba između agencije i UNIS Fagasa, nakon čega vijećnici više ne bi imali o čemu razgovarati u vezi sa Visokogasom.