Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžet 2011.g. – komunalne djelatnosti: 120 000 KM za nove investicije

altPlanirani prihodi  u 2011.g. iz Programa komunalnih djelatnosti iznose 800 000 KM.  Dio ovih sredstava  u iznosu od 300 000 KM bit će utrošeno na održavanje javnih saobraćajnih površina u šta se podrazumijeva mašinsko i ručno čišćenje grada, pranje ulica, održavanje slivnika i zimsko održavanje gradskih ulica i trotoara sa završnim pranjem. Od pola miliona KM koliko je planirano za održavanje zelenih površina u 2011.g. planirane su i ove investicije vrijednosti 120 000 KM:

–          Nabavka i montaža ograde oko Jevrejskog groblja( 27 515,29 KM)

–          Betonske žardinjere u ulici Branilaca (2 874,15 KM)

–          Nabavka kanti za otpatke i sadnja žive ograde u ulici Gornje Rosulje (3 412 KM)

–          Rekonstrukcija dijela platoa ispred KSC Mladost (22 000 KM)

–          Podrška infrastrukturnim ulaganjiam u prošireni dio gradskog groblja (58 482,16 KM)

–          Vanredne intervencije na gradskom drveću (5 716,40 KM)

 

Također, prema Programu utroška sredstava za tekuće održavanje u 2011.g. planirano je da se izdvoji 120 000 KM za održavanje semafora, javne rasvjete, fontana, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju i ograđivanje izvorišta „Vrutak“.

I naredne godine će se raditi na rokonstrukciji gradske vodovodne mreže za šta će biti utrošeno 300 000 KM (uz sufinansiranje JKP Visočica Visoko) u periodu od 15.marta do 15.novembra 2011.g. Tim planom će se rekonstrukcija vršiti u ulicama; Hamdije Kreševljakovića, Šadrvan, dio ulice Rašidovića, dio ulice Branilaca, Ljetovik, Moštrina i Muftije Numanagića.

Sredstva iz Fonda za zaštitu ZDK na području općine  Viosko trošit će se na  odvoz smeća na deponiju Mošćanica u Zenici i to ukupno 50 000 KM, a dodatnih 30 000 KM planira se utrošiti za realizaciju projekta iz Plana upravljanja otpadom  u saradnji sa SIDA-om.

Preostalih 80 000 KM iz Fonda za zaštitu okoline općine Visoko utrošit će se za odvoz smeća u Mošćanicu (35 000 KM), intervencije u slučaju ekoloških incidenata(10 000 KM), zbrinjavanje pasa lutalica (20 000 KM) i za deratizaciju 15 000 KM.