Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Budžet Općine Visoko 2011.g.: Šta smo tražili, a šta (ni)smo dobili

altO prijedlogu budžeta Općine Visoko za narednu 2011.g. izjašnjavat će se vijećnici OV ove subote 18.decembra. Raspravljat će se o formi prijedloga i onome što će pokriti planirani budžet od 9 852 000 KM. Među materijalima za planiranu sjednicu našao se i Izvještaj o toku javne rasprave u kojem su sadržani amandmani, prijedlozi, mišljenja i sugestije u Prijedlogu budžeta za 2011.g. Za vas smo izdvojili neke prijedloge i stavove predlagača o njima.

Predstavnici  Mjesnih zajednica Moštre, Zimča, Kološići i Orašac uputili su amandman da se budžet za narednu godinu  uveća za iznos od 800 000 KM, a u svrhu  kreditnog  zaduženja  za izgradnju vodovoda Fojnica – Kiseljak – Visoko što nije odobreno s obrazloženjem da su kreditna sredstva u osnovi primitak, a  ne prihod.  Fondacija AP Bosanska piramida Sunca“ traže  da se sredstva granta ovoj fondaciji uvećaju na 95 000 KM uz obrazloženje da će se naredne godine „intenzivirati aktivnosti na iskopavanjima, naučnim analizama i privlačenju turista, te organizovati Druga međunarodna  naučna konferencija o Bosanskoj piramidi Sunca“, i da se sredstva za međunarodnu volontersku akciju MRAV uvećaju  na iznos od 30 000 KM. Nijedan od ovih prijedloga nije usvojen.

KSC Mladost je tražio povećanje za po 6000 KM granta za subvencioniranje  klubova za korištenje dvorane i subvenciju za ovu ustanovu, a odobreno im je povećanje za po 5000 KM po ove dvije stavke. I JU „Zavičajni muzej“ tražila je povećanje granta za zaštitu muzejskih eksponata, više sredstava  za rekonstrukciju zgrade Muzeja za šta su dobili 10 000 KM odnosno 20 000 KM.

Nije prihvaćen prijedlog Komisije za odlikovanja, javna priznanja i obilježavanje historijskih  događaja i ličnosti OV Visoko koji su tražili  da se otkupi objekat(vlasništvo Cikota Aide) kako bi se  uredio Trg žrtava genocida s obrazloženjem da je potrebno pripremiti projekat uređenja trga koji ne uključuje navedeni objekt s obzirom da se u ovom budžetu ne moglu planirati  sredstva za njegov otkup.

Općinska služba za privredu, razvoj, budžet i finansije prihvatila je prijedlog JKP Visočica da se razmotri mogućnost  nabavke vozila iz sredstava naplaćenih od građana i privrednih subjekata za uslugo odvoza smeća obzirom na općinsko učešće u troškovima odlaganja otpada na deponiju Moščanica, ali i to da Općina prihvata učešće u sufinansiranju projekta  izgradnje „prstena“ u industrijskoj zoni Ozrakovići, te proširenju područja vodosnadbjevanja na naselja Arnautovići, Taukčići, Kula Banjer i Čekrekčije.

Podršku u zahtjevima za povećanje godišnjeg izdvajanja  nije dobila ni JU za predškolski odgoj i obrazovanje uz obrazloženje da se u proteklim godinama  stalno  povećavao iznos subvencije.

Djelimično je prihvaćen amandman kojim vijećnici Dinka Omanović i Dalibor Tomičić traže povećanje vijećničkih paušala, jer će u narednoj budžetskoj godini ova naknada biti povećana za 25 % umjesto 100 % koliko su tražili.

Također izmjene je unio i sam predlagač, Općinska služba za privredu, razvoj, budžet i finansije, koji sugerišu da se planira izrada idejnog rješenja fiskulturne sale Gimnazije Visoko za šta će biti utrošenu 10 000 KM, sufinansiranje izgradnje doma za djecu  sa posebnim potrebama u iznosu od 50 000 KM, a planirana je  i podrška projektu Mile od 30 000 KM.