Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Obilježen 10.decembar Međunarodni dan ljudskih prava

altInstitucija ombudsmena za ljudska prava BiH upriličila je u Sarajevu svečanu manifestaciju povodom obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Na Međunarodni dan ljudskih prava ističe se značaj i potreba za ostvarivanjem osnovnih ljudskih prava svih građana bez razlike, a 2010. godinu obilježava se u svjetlu boraca za ljudska prava protiv diskriminacije koji glasno govore protiv nasilja i zlostavljanja u bilo kojem obliku, zagovaraju pravdu i traže zaštitu onih čija se prava krše, saopćila je Institucija ombudsmena.

Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH obilježila je ovaj dan manifestacijom u okviru koje su  predstavljena četiri specijalna izvještaja kao rezultat praćenja stanja prava marginaliziranih i ranjivih grupa društva u BiH. Riječ je o specijalnim izvještajima o pravu na penziju u BiH, o stanju prava djece sa posebnim potrebama/smetnjama u psihofizičkom razvoju, o stanju ljudskih prava starih lica, te o pravima osoba sa invaliditetom. Ombudsmeni BiH u skladu sa svojim mandatom poduzimaju sve raspoložive mjere kako bi doprinijeli stvarnoj promjeni, koristeći i ovu priliku da ukažu na obavezu poštivanja prava svih ljudi i unaprjeđenju ostvarivanja prava ugroženih grupa u BiH.

Posted in BiH