Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2011.g:Potrebno još najmanje 2 miliona KM da se zadovolje svi apetiti

altZavršna javna rasprava o  Nacrtu budžeta Općine Visoko za 2011.g., Nacrtu odluke o izvršenju bužeta i programu rada Općinskog vijeća, održana je danas u velikoj sali zgrade Općine Visoko. Uz prisustvo brojnih predstavnika općinske zakonodavne i izvršne vlasti, javnih preduzeća i ustanova te predstavnika Mjesnih zajednica i građana, uvršteni su dodatni prijedlozi koji će se zajedno sa pristiglim u posljednjih 30 dana, naći pred vijećnicima OV u formi prijedloga u okviru posljednje ovogodišnje sjednice vijeća.

Primjedbe i prijedlozi koji su pristigli u posljednjih 30 dana uglavnom su se kao i do sada odnosili na prijedloge o povećanju budžeta upućene od budžetskih korisnika.

„Ono što je nama otežavajuća okolnost jeste da sve primjedbe idu ka povećanju budžeta. Ako uzmemo u obzir da smo ove godine planirali budžet u realnim okvirima, cifru koja bi se mogla realizovati i u prihodovnoj i u rashodovnoj strani. Mislim da će i samom predlagaču biti teško odlučiti šta povećati, ako niko nije za smanjenje nijedne budžetske stavke.Time dolazimo u dilemu da li predložiti veći iznos budžeta u odnosu na Nacrt, ako se on neće realizovati. Onda poslije imamo primjedbe da planiramo iznos koji ne možemo realizovati „ – izjavila je za Visoko.co.ba Edina Ferizović pomoćnica načelnika u službi za budžet, razvoj i finansije naglasivši da bi budžet trebao biti veći za 2 miliona KM kako bi se zadovoljili svi apetiti.

Među  amandmanima koji su pristigli tokom javne rasprave našli su se i prijedlozi JKP Visočica Visoko koji traže bolja rješenja u prikupljanju, transportu i odlaganju industrijskog otpada za šta i visočki SDP traži zakazivanje tematske sjednice Općinskog vijeća. Vijećnik Mufid Bećarević traži da se vijeću predoči izvještaj o radu komisije za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata te izvještaj po MZ o kapitalnim investicijama.

Jedan od najžustrijih predlača koji se javio na današnjoj javnoj raspravi je predsjednik MZ Rosulje, Šukrija Alajbegović čiji su se prijedlozi odnosili na povećanje bezbjedosti saobraćaja u MZ Rosulje, sanaciju devastiranih objekata, ali i pozive na prisustvo predstavnika mjesnih zajednica sjednicama Općinskog vijeća. Vijećnica Dinka Omanović i predsjedavajući Općinskog vijeća Dalibor Tomičić dali su prijedlog da se vijećnicima poveća dio naknade  paušala za 100 KM uz obrazloženje da je u drugim općinama ZDK i FBiH, vijećnička naknada puno veća, a uključeno je i prisustvo raznim manifestacijama, javnim raspravama, promocijama, edukacijama i brojnim drugim sadržajima. Vijećnica Omanović traži i da se usklade  primanja uposlenika  Općine sa   Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, sl.novine Federacije BiH 45/10.od 29.7.2010. što bi mjenjalo stavku bruto plate i naknade  u Nacrtu budžeta za 2011.g.