Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

25. novembar Dan državnosti BIH

alt25.11.2010. godine, navršava se tačno 67 godina od dana kada su u II Svjetskom ratu 25.11.1943.g., zasjedali vijećnici ZAVNOBIH-a, pripremajući se za AVNOJ koji je uslijedio 4 dana kasnije u Jajcu. Tada je u Mrkonjić gradu (Varcar Vakufu) donešena rezolucija u kojoj je između ostalog stajalo:”Po prvi put u historiji BiH, predstavnici Srba, Muslimana i Hrvata BiH, ujedinjeni u narodno oslobodilačkom pokretu, stupili su na isti put donošenja političkih odluka koje će otvoriti put našim narodima da organiziraju svoju zemlju prema svojoj volji i interesima, na osnovama rezultata oružane borbe jugoslovenskih naroda i naroda Bosne i Hercegovine. U Rezoluciji je dalje istaknuto: Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje političke predstavnike, žele svoju zemlju koja nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, žele živjeti u slobodnoj i bratskoj Bosni i Hercegovini u kojoj je garantirana potpuna jednakost i ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine će učestvovati na osnovama jednakosti sa drugim narodima, u izgradnji Narodne Demokratske Federalne Jugoslavije.”

Kako je stao rat, agresija na Bosnu i Hercegovinu( mnogi ljudi primjećuju da je samo prestalo pucati, ali agresija na državu Bosnu i Hercegovinu je nastavljena samo političkim putevima, ali izuzetno djelotvorna, u kojoj se, čini nam se naši političari i ne snalaze kako treba), još nije profunkcionisao ni jedan bitan sadržaj za našu zemlju koji bi išao u pravcu snaženja države BiH. Istina nasilno (dekretom Visokog predstavnika), usvojena je zajednička valuta, pasoš, himna (bez teksta), zastava, tablice na autima, igrala je reprezentacija BiH, itd., ali nikako da svi koji živimo u Bosni i Hercegovini shvatimo i podržimo našu državu u pravcu snažnijeg prosperiteta, političkog i materijalnog napretka za sve narode Bosne i Hercegovine. Nema države na svijetu koja nema svoje praznike, koji su zajednički svima, religijske proslavljaju oni koji pripadaju kojoj religiji, ali kada je država u pitanju tu je jasno da se treba slaviti na cijeloj teritoriji nekoliko važnih datuma iz istorije te države. Naša BiH, iako ima hiljadugodišnju istoriju prihvatila je za svoj rođendan, dan prvog zasjedanja ZAVNOBIH-a, 25.11.1943. godine ( iako je tada na tom zasjedanju zapravo, SAMO obnovljena državnost BiH koja izgubljena 1463. kada je pala pod Osmansku vlast). Tada je u jeku rata u cijelom svijetu, pod velikim pritiskom nađen zajednički jezik i BiH, je opstala u svojim granicama koje su i danas.

 

Prvi Predsjedavaju predsjedništva BiH Alija Izetbegović, jednom prilikom je istakao:

“Ako hoćemo cjelovitu Bosnu, onda moramo prihvatiti da nema Bosne bez Srba i Hrvata. Nema sa samim Bošnjacima Bosne. To je neka vrsta abecede i to je tako. I obrnuto ako ne prihvatamo da u Bosni ravnopravno žive Srbi i Hrvati mi automatski time prihvatamo da Bosnu treba pocijepati i uzeti komad Bosne – što mi nećemo. Nama to ne odgovara, ne odgovara ni Bošnjaku, ni Bosancu da to uradi. Dakle trebamo prihvatiti tu činjenicu i naći načina da se dogovorimo sa Srbima i Hrvatima da gradimo zajedno Bosnu. Ono što se dogodilo to nikada nećemo zaboraviti. Morali bi biti goli idioti da to uradimo. Samo idioti bi mogli zaboraviti šta se dogodilo u Srebrenici i ako zaboravimo ikada to, zaslužili smo da ponovno doživimo Srebrenicu” – istakao je u jednom intervjuu Alija Izetbegović.

 

Dakle, moderna BiH je rođena u Mrkonjiću prije 67 godine. Taj je datum uzet kao rođendan i Dan državnosti BiH. Apsurd je da danas u BiH SAMO Bošnjaci slave taj dan dok se u srpskom i hrvatskom narodu svjesno nipodaštava i njegovo obilježavanje se uzima kao grijeh. Bosankohercegovački intelektualci se lažu u jednom da praznik ZAVNOBiH-a neobilježavanjem bosanskohercegovački Srbi i Hrvati, samo iznevjeravaju duh svojih predaka. Fašizam sinova prekrio je, poput crnog oblaka, očevsku antifašističku borbu. To su oni koji su u vrijeme obnove državnosti 1943. bili na pogrešnoj strani. To su isti oni koji su u vrijeme agresije na BiH 1992.-1995. slijedili neprijatelje BiH. Oni bi najradije da nema nikakve države BiH već da cijela BiH bude u jednoj velikoj Srbiji ili u jednoj velikoj Hrvatskoj.

Stoga svim bosanskohercegovačkim domoljubima, antifašistima, građanima i građankama, drugaricama i drugovima čestitamo 25. novembra, Dan državnosti naše  Bosne i Hercegovine!

Svim Bosancima i Hercegovcima sretan Dan državnosti.

Posted in BiH