Arhiva članaka objavljenih na Visoko.co.ba

Potpisan sporazum o saradnji između službi za zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Srbije

altBeograd – Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Dejan Jovanović sa saradnicima sastao se danas sa delegacijom Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine koju je predvodio direktor Adnan Delić.

Na sastanku je potpisan Operativni protokol između ove dve službe kojim se regulišu način i postupak za efikasno sprovođenje Sporazuma o socijalnom osiguranju, u oblasti osiguranja za slučaj nezaposlenosti između Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Novina u operativnom protokolu jeste definisanje izjave za ona lica koja ne poseduju radnu knjižicu ili nemaju upisan ili zaključen staž osiguranja, a koju mogu u filijalama službe ili Agencije dati i overiti. Podaci dati u izjavama proveravaće se i dostavljati najduže u roku od 60 dana od dana prijema zahteva u drugoj državi ugovornici. Dogovoreno je i da se shodno Administrativnom sporazumu, na godišnjem nivou, međusobno obaveštavamo o broju primljenih zahteva i potvrda o periodima osiguranja ostvarenim u državama potpisnicama.

Delegacije su razgovarale i o nastavku saradnje na razmeni informacija o stanju na tržištu rada dveju zemalja, o mogućnostima razmene radne snage između BiH i Srbije, kao i o saradnja BiH i Srbije u pripremi i realizaciji IPA projekata prekogranične saradnje.

(www.nsz.gov.rs)

Posted in BiH